Search
Close this search box.

รู้ก่อน เก่งก่อน สังคมศึกษา ม. 1 ต้องเรียนอะไร

Home > สังคม > รู้ก่อน เก่งก่อน สังคมศึกษา ม. 1 ต้องเรียนอะไร
เขียนโดย :
โพสต์เมื่อ :

อ่านสรุปตรงนี้ได้เลย

สำหรับน้องๆที่เตรียมตัวจะเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ตอนนี้ ก็คงจะเริ่มเตรียมตัวและดูรายละเอียดของวิชาเรียนกันบ้างแล้วว่า ต้องเรียนวิชาไหนบ้าง และสำหรับวิชาที่ต้องมีแบบแน่นอนอยู่แล้วก็คือ สังคมศึกษา ที่ต้องบอกเลยว่าวิชานี้จะถูกบรรจุลงในหลักสูตรและตารางเรียนของน้องๆ กันทั้งเทอม 1 และ เทอม 2 เลยล่ะค่ะ เพราะว่าเป็นวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้ววิชานี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิชาที่ควรติวเข้มไม่แพ้วิชาอื่นๆเลยนะคะ

สังคมศึกษา ม. 1 มีเรื่องอะไรบ้างที่อยู่ในหลักสูตร

ขึ้นชื่อว่าวิชา สังคมศึกษา หลักๆแล้วก็ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางสังคมไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศหรือระดับโลก เช่น ภูมิศาสตร์ , เศรษฐศาตร์, หน้าที่ผลเมือง รวมทั้งทวีปต่างๆตัวโลกว่ามีอะไรบ้าง อ่านมาถึงตรงนี้น้องๆหลายคนอาจจะคิดว่ามีเรื่องเดิมๆ ที่เคยได้เรียนมาก่อนหน้านี้แล้ว คงจะไม่ยากสักเท่าไหร่นัก อย่าชะล่าใจเชียวล่ะค่ะ

เพราะว่า วิชา สังคม ม.1 นั้นแตกต่างออกไปจากเดิมแน่นอน เพราะต้องมีการเจาะลึกมากขึ้นและมีเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงไปจากตอนเรียนชั้นประถมศึกษาอย่างแน่นอน ดังนั้นใครที่ต้องการทำคะแนนให้ได้มากๆในวิชานี้ หรือใครที่อยากติวเข้มเพิ่มเติมก็สามารถมาเลือกคอร์สเรียนกับพี่ๆ Athomeได้เลยนะคะ   

สังคมศึกษา ม. 1 เทอม 1 เรียนอะไร

ในส่วนของเทอมที่ 1 นั้นแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 บทได้แก่ 

สังคมศึกษา ม. 1 เทอม 2 เรียนอะไร

สำหรับในเทอมที่ 2 น้องๆจะได้เรียนด้วยกันทั้งหมด 3 บทด้วนกันซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาตามนี้เลยค่ะ 

เจาะลึก สังคมศึกษา ม. 1ติวเข้มเรื่องอะไรดี

สำหรับเนื้อหาใน วิชาสังคม ม.1 นั้น หลักๆก็จะถูกแบ่งย่อยออกเป็นหลายเรื่อง และในแต่ละเรื่องนั้นก็จะมีหัวข้อย่อยและเนื่อหาที่ค่อยข้างเยอะอยู่พอสมควร ดังนั้น ข้อสอบ สังคมศึกษา ม 1 เทอม 1 และ สังคมศึกษา ม 1 เทอม 2 นั้นก็ค่อนข้างที่จะออกมาแน่นอยู่พอสมควร น้องๆคนไหนที่อยากจะเตรียมตัวล่างหน้าหรือดูเนื้อหาเบื้องต้นในวิชานี้ก็สามารถศึกษาข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะ

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

สำหรับในหมวดนี้นั้นๆ น้องจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ ความสำคัญและเกี่ยวข้องของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย รวมไปถึงพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เช่น พิธีกรรมสังคายนา บทสวดต่างๆ การปฏิบัติตนที่ดีสำหรับการเป็นศาสนิกชน อริยสัจ 4 การบำเพ็ญประโยชน์หลักธรรมและคำอาราธนาต่างๆ  เป็นต้น  

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

หลักๆแล้วในหมวดนี้จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับ สิทธิเสรีภาพ บทบาทและการปฏิบัติตัวของเยาวชนอย่างน้องๆ ที่ควรมีทั้งต่อสังคมและประเทศชาติ เนื้อหาที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่กำลังใช้งานในราชอาณาจักรไทย กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ  อำนาจอธิปไตยว่ามีอะไรบ้าง รวมไปถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันเลยทีเดียว

เศรษฐศาสตร์

มาต่อกันที่หัวข้อที่จะขาดไปไม่ได้อย่าง เศรษฐศาสตร์ เพราะ เศรษฐศาตร์ นั้นมีความสำคัญมากๆเลยนะคะ เพราะเป็นเรื่องทาง สังคมศาสตร์ ที่น้องๆจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภค การกระจายสินค้าทั้งส่งออกและนำเข้า การบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของน้องๆและพวกเราทุกคน

สำหรับการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  
อย่างเช่น

  • ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์
  • ความหมายและความสำคัญของ การลงทุน และ การออม ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ
  • ความหมายและความสำคัญของการบริโภคที่มีประสิทธิภาพว่าเป็นอย่างไร

นอกจากทั้งสามหัวข้อนี้แล้ว ก็ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ เศรษฐศาสตร์ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น  ประเภทของสถาบันการเงินในประเทศไทย ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ กฎหมายและสิทธิประโยชน์ ที่คุ้มครองผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภค อย่างเช่น กฎอุปสงค์ อุปทาน เป็นต้น

ประวัติศาสตร์

ในส่วนของหัวข้อนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัย และอาณาจักรสุโขทัยรวมทั้งประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ รวมทั้งแหล่งอารยธรรม ทั้งของประเทศไทย และประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบบของศักราชต่าง ๆ ที่ได้นำมาใช้เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์  รวมไปถึง การเมือง และ การพัฒนาทางสังคม และ เศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

ภูมิศาสตร์

ภูมิศาสตร์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสังคมที่ปรากฏในดินแดนต่าง ๆ ของโลก โดยเกี่ยวข้องทั้งในอดีตและปัจจุบัน สำหรับ ภูมิศาสตร์ ม. 1 นั้นหลักๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับ

  • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
  • การเปรียบเทียบวัน เวลา ของประเทศไทย กับทวีปต่าง ๆ โดยใช้เส้นแบ่งเวลา
  • ผลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ โอเชียเนีย
  • ผลกระทบที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ โอเชียเนีย
  • ภัยธรรมชาติต่างๆ
  • ที่ตั้งกิจกรรมที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคม ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ โอเชียเนีย
  • ปัจจัยทางกายภาพ และ สังคม ที่ส่งผลต่อ ประชากร การลื่นไหลทางความคิด และ เทคโนโลยีในการผลิตสินค้า ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ โอเชียเนีย

และนี่คือรายละเอียดของเนื้อหาคร่าวๆทั้งหมดของวิชา วิชา สังคม ม.1 ที่พี่ๆ Athome ได้นำมาแนะนำและอธิบายๆน้องๆในเบื้องต้น มาถึงตรงนี้น้องๆและผู้ปกครองคงพอจะมองภาพรวมออกบ้างแล้วว่าวิชานี้ก็มีรายละเอียดในส่วนของเนื้อหาที่เยอะอยู่พอสมควร เพราะฉะนั้นแล้วถ้าน้องๆรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งหรือไม่ถนัดวิชานี้หรืออยากจะศึกษาเนื้อหาของวิชานี้ให้แม่นและลงลึกยิ่งไปกว่าเดิมก็สามารถเลือกซื้อคอร์สวิชานี้กับทาง AtHome เพื่อติวเข้มแบบละเอียดได้เลยค่ะ  

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

สังคมศึกษา ม. 1 เทอม 1 และ เทอม 2 เรียนวิชาไหน

คงทราบรายละเอียดกันแล้วใช่ไหมคะว่า วิชาสังคม ม.1 นั้นมีเรื่องอะไรบ้าง ที่น้องๆต้องเรียน ซึ่ง พี่ๆต้องบอกก่อนเลยว่า ทั้ง สังคมศึกษา ม. 1 เทอม 1 และ สังคมศึกษา ม. 1 เทอม 2 จะครอบคลุมทุกๆหัวข้อดีได้กล่าวไปอย่างแน่นอนเลยค่ะ ซึ่งหลักสูตรติวเข้ม สังคมศึกษา ม. 1 ของทาง Athome นั้นเก็บให้น้องๆได้ครบทุกรายละเอียดอย่างแน่นอน ไม่อยากพลาดการติดเข้มแบบเจาะลึกสุดๆ ปรึกษาพี่ๆได้เลยค่ะ จะทักไลน์ ทักเพจ หรือโทรสอบถามรายละเอียดก็ได้เหมือนกัน

สังคมศึกษา ม.1 เรียนอะไรบ้าง

สำหรับเนื้อหาที่น้องๆจะได้เรียนทั้งหมดใน สังคมศึกษา ม. 1 นั้น จะเป็นเนื้อหาที่ครอบคลุมทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่พลเมือง ม.​1
หน้าที่พลเมือง ม. 1
ทวีปออสเตรเลีย ม. 1
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ม.1
ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้ก็จะครอบคลุมทั้งในเรื่องที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตในสังคม ทั้ง วัฒนธรรม จริยธรรม ศาสนา ศีลธรรม เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และ ประวัติศาสตร์  วิชาสังคมเป็นวิชาที่สามารถนำมาใช้ได้จริง และยังมีความสำคัญและส่งผลต่อชีวิตประจำวันของพลเมืองทุกคนเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นใครที่อยากเก็งข้อสอบวิชานี้ ต้องไม่พลาดที่จะมาติวเข้มวิชานี้กับพี่ๆ Athome นะคะ

คอร์ส วิชา สังคมศึกษา ม. 1 ของ Athome เหมาะกับใครบ้าง?

คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องๆที่อยากจะเพิ่มทักษะและความมั่นใจไว้เพิ่มคะแนน เพื่อที่จะทำให้เกรดวิชานี้นั้นสูงขึ้น และยังเหมาะกับน้องๆที่ไม่ชอบการติวแบบตัวต่อตัวอีกด้วย นอกน้องๆ ม. 1 แล้วก็ยังเหมาะหับน้องๆในระดับชั้น ป. 6 ที่อยากจะติวเข้มวิชานี้อีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง
สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์ ม.4 
โพสต์เมื่อ :
รู้ก่อน เก่งก่อน สังคมศึกษา ม. 1 ต้องเรียนอะไร
โพสต์เมื่อ :
ติวเข้ม ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม 4 ออกอะไรบ้าง
โพสต์เมื่อ :
พิชิตคะแนนฟิสิกส์แบบแม่นๆด้วย สูตรฟิสิกส์ ม 4
โพสต์เมื่อ :
สรุปย่อ “จำนวนจริง” พร้อมสูตรทั้งหมด ครบถ้วน เตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบ...
โพสต์เมื่อ :
สรุปเรื่อง พหุนาม เอกนาม ม.1 พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลย จัดเต็มพร้อมสอบ เกรดดีขึ้น...
โพสต์เมื่อ :