ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม 5 ออกบทไหนบ้าง เน้นเรื่องอะไร เก็งข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบแม่น ๆ 

Home > ฟิสิกส์ > ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม 5 ออกบทไหนบ้าง เน้นเรื่องอะไร เก็งข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบแม่น ๆ 
เขียนโดย :
โพสต์เมื่อ :

อ่านสรุปตรงนี้ได้เลย

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย สรุปสูตร

( ใส่รูป 1 )

ตัวอย่างข้อสอบฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1 การเคลื่อนที่แบบ ซิมเปิลฮาร์มอนิก

 1. วัตถุเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย มีแอมพลิจูด 30 เซนติเมตร มีคาบการเคลื่อนที่ 4 วินาที อัตราเร็วสูงสุดของการเคลื่อนที่มีค่าเท่าใด

(วิดีโอเฉลย)

 1. สปริงเบาตัวหนึ่งมีค่านิจ 100 นิวตัน/เมตร ผูกติดกับมวล 1 กิโลกรัม ซึ่งวางอยู่บนพื้นราบเกลี้ยง
  เมื่อดึงสปริงออกไป 30 เซนติเมตร แล้วปล่อยมือ มวลก้อนนี้จะมีอัตราเร่งสูงสุดเท่าใด

(วิดีโอเฉลย)

สารรอบตัว สารเคมีคืออะคลื่นกล สรุปสูตร

( ใส่รูป 2 )

( ใส่รูป 3/4/5 )

ส่วนประกอบของคลื่น

1. สันคลื่น  คือ ตำแหน่งสูงสุดของคลื่น 

2. ท้องคลื่น คือ ตำแหน่งต่ำสุดของคลื่น 

3. แอมปลิจูด คือ ระยะจัดสูงสุดของคลื่นวัดจากตำแหน่งสมดุล 

4. คาบ คือ ช่วงเวลาในการสั่น 1 รอบของอนุภาค มีหน่วยเป็นวินาที 

5. ความถี่ คือ จำนวนรอบที่อนุภาคสั่นใน 1 วินาที มีหน่วยเป็นรอบต่อวินาที หรือ เฮิรตซ์ (Hertz , Hz) 

6. ความยาวคลื่น คือ ระยะทางที่คลื่นไปได้ในช่วงเวลาของ 1 คาบ

คุณสมบัติของคลื่น

 1. การสะท้อนกลับ (Reflection) หมายถึง   การเปลี่ยนทิศทางการเดินทางของคลื่นโดยทันทีทันใด เมื่อคลื่นนั้นตกกระทบที่ผิวของตัวกลาง 
 1. การหักเห (Refraction) คือ การเปลี่ยนแปลงความเร็วและความยาวคลื่น เมื่อคลื่นเดินทางจากตัวกลางหนึ่งไปสู่อีกตัวกลางหนึ่ง 
 1. การแพร่กระจายคลื่น (Diffraction)  การแพร่กระจายคลื่นมีชื่อเรียกได้ต่าง ๆ กันไป
 1. การแทรกสอดของคลื่น (Interference)  คือ การรวมกันของคลื่นต่อเนื่องจากแหล่งกำเนิดคลื่นสองแหล่งมาพบกันในตัวกลางเดียวกัน

อัตราเร็วของคลื่น 

หากเราต้องการหาอัตราเร็วของคลื่น เราต้องพิจารณาเลือกจุดๆ หนึ่งบนคลื่น เพื่อสังเกตความเร็วของการเคลื่อนที่ 

หาอัตราเร็วได้จากสูตร 

v= s/t

เมื่อ v แทน อัตราเร็ว มีหน่วยเป็นเมตร/วินาที

s แทน ระยะทาง มีหน่วยเป็นเมตร

t แทน เวลาที่คลื่นใช้ในการเคลื่อนที่ มีหน่วยเป็นวินาที

แต่หาก เราพิจารณาคลื่นที่เคลื่อนที่ไปได้ 1 ลูกคลื่นพอดี จะหาได้จากสูตรนี้

v = s/t = λ/T

หรือ v =λf (เมื่อ ความถี่ f = 1/T)

เมื่อ
v แทน อัตราเร็ว มีหน่วยเป็นเมตร/วินาที

λ แทน ความยาวคลื่น มีหน่วยเป็นเมตร

f แทน ความถี่ มีหน่วยเป็น s-1หรือ เฮิรตซ์ (Hz)

ตัวอย่างข้อสอบ คลื่นกล

 1. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. เราเรียกคลื่นที่อนุภาคของตัวกลางสั่นในแนวตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นว่า คลื่นตามขวาง 

ข. ความถี่ หมายถึง ช่วงเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านตำแหน่งใด ๆ ครบหนึ่งคลื่น

ค. เส้นที่ลากผ่านตำแหน่งที่มีเฟสตรงกันในคลื่นลูกหนึ่ง ๆ เรียกว่า หน้าคลื่น 

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

 1. ข้อ ก, ข    2. ข้อ ข,ค    3. ข้อ ก, ค   4. ข้อ ก,ข,ค

(วิดีโอเฉลย)


2. คลื่นในข้อใดต่อไปนี้เป็นคลื่นประเภทเดียวกัน

 1. คลื่นเสียง คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ
 2. คลื่นน้ำ คลื่นในเส้นเชือก คลื่นดล
 3. คลื่นในสปริง คลื่นน้ำ แสง
 4. แสง อัลตราไวโอเลต รังสีแกมมา

(วิดีโอเฉลย)


แสง และ ทัศนอุปกรณ์ สรุปสูตร

( ใส่รูป 6 )

ตัวอย่างข้อสอบ แสง

 1. วางวัตถุไว้หน้าเลนส์อันหนึ่ง เกิดภาพหน้าเลนส์ห่างจากเลนส์ 15 cm มีขนาดเป็น 4 เท่าของวัตถุ
  จงหาชนิดและความยาวโฟกัสของเลนส์นั้น

(วิดีโอเฉลย)


 1. วัตถุสูง 10 เซนติเมตร วางหน้าเลนส์บางเป็นระยะ 30 เซนติเมตร เลนส์มีความยาวโฟกัส
  10 เซนติเมตร จะเกิดภาพชนิดใด ห่างจากเลนส์เป็นระยะเท่าใด และมีขนาดภาพเท่าใดบ้าง

ก. เลนส์นูน

ข. เลนส์เว้า

(วิดีโอเฉลย)


แสงเชิงฟิสิกส์ สรุปสูตร

( ใส่รูป 7 )

ตัวอย่างข้อสอบ แสงเชิงฟิสิกส์

 1. แสงความยาวคลื่น 500 nm ตกตั้งฉากผ่านสลิตเดี่ยวที่มีความกว้าง 0.01 cm จงหาระยะห่างระหว่างแถบมืดลำดับที่ 1 ซึ่งอยู่สองข้างของแถบสว่างที่ปรากฏบนฉาก ซึ่งอยู่ห่างออกไป 1.5 m

( ใส่รูป 8 )

(วิดีโอเฉลย)


 1. ฉายแสงผ่านสลิตเดี่ยวทำให้เกิดแนวมืดแถบแรกเบนไปจากแนวกลางเป็นมุม 30o กำหนดความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร จงหาความกว้างของช่องสลิตในหน่วยไมโครเมตร

(วิดีโอเฉลย)


เสียง สรุปสูตร

( ใส่รูป 9 )

ตัวอย่าง ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม 5 เทอม 2 เสียง

 1. เรือหาปลาลำหนึ่งหาฝูงปลาด้วยโซนาร์ ส่งคลื่นดลของเสียงความถี่สูงลงไปในน้ำทะเล ถ้าฝูงปลาอยู่ห่างจากเครื่องกำเนิดคลื่นไปทางหัวเรือเป็นระยะทาง 40 เมตรและอยู่ลึกจากจากผิวน้ำเป็นระยะ 30 เมตร หลังจากส่งคลื่นดลจากโซนาร์ไปเป็นเวลาเท่าใด จึงจะได้รับคลื่นที่สะท้อนกลับมา กำหนดความเร็วเสียงในน้ำทะเล = 1500 เมตรต่อวินาที

(วิดีโอเฉลย)


 1. เสียงเคลื่อนที่ผ่านอากาศบริเวณหนึ่งที่อัตราเร็ว 342 เมตรต่อวินาที เมื่อผ่านไปยังอีกบริเวณหนึ่ง อัตราเร็วเปลี่ยนเป็น 348 เมตรต่อวินาที จงหาบริเวณทั้งสองมีอุณหภูมิแตกต่างกันกี่องศาเซลเซียส

(วิดีโอเฉลย)


ไฟฟ้าสถิต สรุปสูตร

( ใส่รูป 10 )

ตัวอย่างข้อสอบ ไฟฟ้าสถิต

 1. จุดประจุ +Q และ Q วางห่างกันเป็นระยะ 2 เซนติเมตร ซึ่งถือว่าเป็นค่าคงตัว แรงที่เกิดขึ้นต่อประจุทั้ง 2 มีค่าเท่ากัน แต่ทิศตรงกันข้ามแรงที่เกิดขึ้นนี้จะแปรผันตามอะไร
 1. แปรผันตามผลคูณของประจุทั้งต่อระยะห่างกำลังสอง
 2. แปรผันตามผลคูณของประจุทั้งสอง
 3. แปรผกผันกับระยะห่างกำลังสอง
 4. ถูกต้องทุกข้อ

(วิดีโอเฉลย)

ไฟฟ้ากระแส สรุปสูตร 

( ใส่รูป 11 )

ตัวอย่างข้อสอบ ไฟฟ้ากระแส

 1. ลวดตัวนำมีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่าน 4 x 102 คูลอมบ์ ในเวลา 2 วินาที จงหาค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเส้นลวดนี้

(วิดีโอเฉลย)


 1. ถ้ามีประจุไฟฟ้าลบเคลื่อนจากขั้วลบไปบวกจำนวน -5 คูลอมบ์ พร้อมกันนั้นมีประจุบวกเคลื่อนจากขั้วบวกไปลบจำนวน +3 คูลอมบ์ ภายในเวลา 10 วินาที จงหาปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในหน่วยแอมแปร์

(วิดีโอเฉลย)


แนะนำการอ่านวิชาฟิสิกส์ ให้ได้คะแนนสูงทะลุเป้า ต้องทำอะไรบ้าง?

 1. ตั้งเป้าหมายก่อนว่าอ่านเพื่ออะไร

ก่อนที่เราจะอ่านวิชาไหนก็ตามควรจะมีการตั้งเป้าหมายก่อนว่าอ่านเพื่ออะไร เช่น อ่านเพื่อให้สอบผ่าน อ่านเพื่อทำเกรด อ่านเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละเป้าหมายจะต้องมีการอ่านที่ต่างกันไป เช่น น้อง ๆ อยากเพิ่มเกรดในห้องเรียนแนะนำให้ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าอยากได้คะแนนเท่าไร

 1. วางแผนทำตารางทบทวนบทเรียน

ควรแบ่งวันการทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ อาจจะไม่ต้องอ่านทุกวันก็ได้ แต่อย่าทิ้งห่างนานมากเกินไปเพราะจะทำให้ลืมได้ง่าย ถ้าฟิสิกส์เป็นวิชาที่น้อง ๆ ไม่ถนัดมาก ๆ และรู้สึกว่าไม่ชอบอาจจะอ่านคู่กับวิชาที่ชอบก็ช่วยได้เหมือนกัน

 1. พยายามตั้งใจเรียนในห้อง

การตั้งใจเรียนในห้องที่หลายคนมองข้ามแท้จริงแล้วมีประโยชน์มากเพราะจะทำให้เราโฟกัสถูกจุด
และรู้ด้วยว่าหัวข้อไหนสำคัญเพราะคุณครูจะเน้นเป็นพิเศษ ยิ่งไปกว่านั้นการตั้งใจเรียนตั้งแต่ในห้องเรียนจะช่วยประหยัดเวลาการเรียนมาก ๆ 

 1. หมั่นทำโจทย์ด้วยตัวเอง

เวลาที่ได้แบบฝึกหัดหรือการบ้านแล้วต้องทำด้วยตัวเองจะช่วยให้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้มากกว่าคอยดูของเพื่อนด้วยน้า

 1. ลองนำความรู้ที่มีสอนเพื่อนในห้องบ้าง

รูปแบบการเรียนรู้ที่ช่วยให้จดจำมากที่สุดคือการนำความรู้นำไปต่อยอดด้วยการสอน เพราะจะช่วยให้เราจดจำเนื้อหาได้ละเอียดและเข้าใจจริง ๆ มากขึ้นด้วย อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้เพื่อน ๆ ที่ยังเรียนไม่เข้าใจได้เข้าใจมากขึ้นด้วยนะคะ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ตัวอย่างข้อสอบ เรื่องคลื่น

การจำแนกคลื่นที่อาศัยตัวกลางมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
2 ประเภท คลื่นกล คลื่นตามยาว
2 ประเภท คลื่นกล คลื่นเเม่เหล็กไฟฟ้า
2 ประเภท คลื่นตามยาว คลื่นตามขวาง
3 ประเภท คลื่นน้ำ คลื่นเเม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นวิทยุ 
เฉลย  2. 2 ประเภท คลื่นกล คลื่นเเม่เหล็กไฟฟ้า

ตัวอย่างข้อสอบ เรื่องเสียง

ปรากฏการดอปเพลอร์ของเสียง แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนที่แปลงของอะไร
มลภาวะเสียง
ความเข้มเสียง
ความดังเสียง
ความถี่เสียง
เฉลย 4. ความถี่เสียง

ตัวอย่างข้อสอบ เรื่องไฟฟ้ากระแส

สายไฟสองเส้นทำด้วยโลหะสองชนิด เส้นแรกมีสภาพความต้านทานเป็น 3 เท่าของเส้นที่สอง ถ้าความยาวและความต้านทานเท่ากัน อัตราส่วนพื้นที่หน้าตัดของเส้นที่หนึ่งต่อเส้นที่สองคือ
1:3
2:1
3:1
3:2
เฉลย 3. 3:1

เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้อง ๆ การอ่านรวมข้อสอบฟิสิกส์ ม 5 พร้อมเฉลยช่วยทำให้เริ่มเข้าใจเนื้อหาเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ ถ้าน้อง ๆ คนไหนรู้สึกว่าตัวเองยังทำโจทย์ไม่คล่อง พี่ ๆ ATHOME ขอให้น้อง ๆ หมั่นทำโจทย์บ่อย ๆ โดยไล่ระดับจากง่ายไปยากนะคะ จะทำให้น้อง ๆ ค่อย ๆ พัฒนาฝีมือและมีความเข้าใจในตัวเนื้อหาเพิ่มขึ้นด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้อง ๆ ทุกคนจะเรียนฟิสิกส์เข้าใจและมีความสุขไปด้วยกันนะคะ

บทความที่เกี่ยวข้อง
สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์ ม.4 
โพสต์เมื่อ :
รู้ก่อน เก่งก่อน สังคมศึกษา ม. 1 ต้องเรียนอะไร
โพสต์เมื่อ :
ติวเข้ม ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม 4 ออกอะไรบ้าง
โพสต์เมื่อ :
พิชิตคะแนนฟิสิกส์แบบแม่นๆด้วย สูตรฟิสิกส์ ม 4
โพสต์เมื่อ :
สรุปย่อ “จำนวนจริง” พร้อมสูตรทั้งหมด ครบถ้วน เตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบ...
โพสต์เมื่อ :
สรุปเรื่อง พหุนาม เอกนาม ม.1 พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลย จัดเต็มพร้อมสอบ เกรดดีขึ้น...
โพสต์เมื่อ :