สรุปความเปลี่ยนแปลง TCAS66 ฉบับเข้าใจง่าย!

Home > Uncategorized > สรุปความเปลี่ยนแปลง TCAS66 ฉบับเข้าใจง่าย!
เขียนโดย :
โพสต์เมื่อ :

อ่านสรุปตรงนี้ได้เลย

สวัสดีค่ะทุกคน ช่วงนี้ใกล้สอบกันแล้วใช่ไหมคะ ขอให้น้อง ๆ ที่กำลังจะสอบทุกคนโชคดีสมดังใจหวังกันนะคะ ส่วนน้อง ๆ #DEK66 หลายคนก็คงเริ่มเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบกันไปบ้างแล้ว แต่มีประกาศออกมาว่า TCAS66 มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนปีก่อน ๆ พี่ AT HOME เลยขอมาสรุปการสอบทั้งหมดที่น้อง ๆ ต้องเจอแบบเข้าใจง่ายที่สุด ตามไปดูกันเลยค่า

• เปลี่ยน GAT เป็น T-GAT (Thai General Aptitude Test)

วัดสมรรณะทั่วไป 3 ส่วน ได้แก่

1. English Communication: ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. Critical and Logical Thinking: ทักษะการใช้เหตุผลเชิงปริมาณและการคิดอย่างมีตรรกะ
3. Future Workforce Competencies: สมรรถนะการทำงานในอนาคต โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

 • การสร้างคุณค่า และนวัตกรรม
 • การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
 • การจัดการด้านอารมณ์
 • การมีส่วนร่วม และรับผิดชอบต่อสังคม

**คะแนนเต็ม 300 คะแนน

จัดสอบ 2 ครั้ง : เดือนตุลาคม 2565 และ เดือนธันวาคม 2565

• เปลี่ยน PAT เป็น T-PAT (Thai Professional Aptitude Test)

เน้นวัดความถนัดทางวิชาชีพ มี 5 วิชา ได้แก่

1. ความถนัดทางการแพทย์
2. ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
4. ความถนัดทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
5. ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

**คะแนนเต็ม 100 คะแนน

จัดสอบ 1 ครั้ง : เดือนธันวาคม 2565

• เปลี่ยน วิชาสามัญ เป็น Advanced Knowledge

เน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ มี 8 วิชา ได้แก่

 1. คณิตศาสตร์ประยุกต์ มี 2 ส่วน คือ คณิตศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (สามารถเลือกสอบแค่ 1 ส่วน หรือสอบทั้ง 2 ส่วนก็ได้ ตามเกณฑ์ของคณะที่เราต้องการเข้าเรียน)
 2. วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 3. ฟิสิกส์
 4. เคมี
 5. ชีววิทยา
 6. ภาษาไทย
 7. สังคม
 8. ภาษาต่างประเทศ (มีหลายภาษาให้เลือก)

**คะแนนเต็ม 100 คะแนน

จัดสอบ 1 ครั้ง : เดือนมีนาคม 2566

เปลี่ยนวิธีการสอบ จาก “การสอบบนกระดาษ” เป็น “การสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์”

รูปแบบการคัดเลือกและรอบการสมัครคัดเลือก มี 4 แบบ 4 รอบ

1. Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)

สมัครที่มหาวิทยาลัย ไม่จํากัดจํานวนสาขา ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS

2. Quota (โควตา)

สมัครที่มหาวิทยาลัย ไม่จํากัดจํานวนสาขา ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS

3. Admission (รับตรงร่วมกัน)

สมัครที่ระบบ TCAS เลือกได้ 6 อันดับแบบเรียงลําดับ ยืนยันสิทธิ์ในวันสอบสัมภาษณ์

4. Direct Admission (รับตรงอิสระ)

สมัครที่มหาวิทยาลัย ไม่จํากัดจํานวนสาขา ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS

และนี่ก็คือข้อมูลของ TCAS66 ทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม น้อง ๆ ที่ต้องสอบ TCAS66 ก็อย่าพึ่งท้อใจไปนะคะ ค่อย ๆ เตรียมตัวไปตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่ หรือถ้าอยากติวเนื้อหาแน่น ๆ จัดเต็มที่ทั้งสะดวกและสุดเด็ด AT HOME กวดวิชาออนไลน์ที่รวมติวเตอร์ระดับ TOP และคอร์สที่ดีที่สุดไว้ที่เดียวพร้อมช่วยเหลือและให้คำปรึกษาน้อง ๆ เสมอ แค่เพียงโหลด เลือก จ่าย ก็เรียนได้ทันที จบบนแอป โหลดได้เลยที่ AT HOME

บทความที่เกี่ยวข้อง
สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์ ม.4 
โพสต์เมื่อ :
รู้ก่อน เก่งก่อน สังคมศึกษา ม. 1 ต้องเรียนอะไร
โพสต์เมื่อ :
ติวเข้ม ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม 4 ออกอะไรบ้าง
โพสต์เมื่อ :
พิชิตคะแนนฟิสิกส์แบบแม่นๆด้วย สูตรฟิสิกส์ ม 4
โพสต์เมื่อ :
สรุปย่อ “จำนวนจริง” พร้อมสูตรทั้งหมด ครบถ้วน เตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบ...
โพสต์เมื่อ :
สรุปเรื่อง พหุนาม เอกนาม ม.1 พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลย จัดเต็มพร้อมสอบ เกรดดีขึ้น...
โพสต์เมื่อ :