ไขข้อข้องใจข้อสอบ TGAT-TPAT คืออะไร? #DEK66 ต้องรู้!

Home > Uncategorized > ไขข้อข้องใจข้อสอบ TGAT-TPAT คืออะไร? #DEK66 ต้องรู้!
เขียนโดย :
โพสต์เมื่อ :

อ่านสรุปตรงนี้ได้เลย

เชื่อว่าน้อง ๆ ที่ตามข่าวคราวเกี่ยวกับการสอบในระบบ TCAS คงจะได้ยินเกี่ยวกับข้อสอบ TGAT และ TPAT กันมาบ้างแล้ว ซึ่งล่าสุด! ทางทปอ. ก็ได้ประกาศรายวิชาสอบกลาง TCAS66 ออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ไปดูกันว่ารูปแบบข้อสอบเป็นอย่างไร มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง!?

TGAT : Thai General Aptitude Test

TGAT เป็นข้อสอบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่จากข้อสอบ GAT และสามารถใช้คะแนนในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ โดยการสอบ TGAT จะวัดความสามารถ 3 ส่วน ได้แก่

 1. English Communication การสื่อสารภาษาอังกฤษ

– Evidence-Based Reading

– Writing and Language Usage

 1. Critical and Logical Thinking การใช้เหตุผลเชิงปริมาณและการคิดอย่างมีตรรกะ

– Quantitative Math

– Analytical and Logical thinking

 1. Future Workforce Competencies สมรรถนะในการทำงานอนาคต

– Essential skills

– Global citizen attitude

น้อง ๆ สามารถใช้คะแนน TGAT ตรงนี้เพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ในรอบ Portfolio / Quota / Admission จัดสอบในเดือนตุลาคม ปี 65 และ ธันวาคม ปี 65

TPAT : Thai Professional Aptitude Test

มีการปรับวิชา PAT เดิม เป็น TPAT ซึ่งจะปรับคะแนนเต็มเหลือ 100 คะแนน  และปรับวิชาสอบ เหลือเพียง 5 รายวิชา  ได้แก่

 • ความถนัดทางแพทย์ (กสพท.)
 • ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
 • ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ความถนัดทางครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์

น้อง ๆ สามารถใช้คะแนน TPAT ตรงนี้เพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ในรอบ Portfolio / Quota / Admission จัดสอบในเดือนธันวาคม ปี 65

Applied Knowledge

มีการปรับจากข้อสอบวิชาสามัญเดิม เป็น Applied Knowledge มีทั้งหมด 8 วิชา ได้แก่

 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • สังคมศึกษา
 • ภาษาต่างประเทศ (มีให้เลือกสอบหลายภาษา)

น้อง ๆ สามารถใช้คะแนน Applied Knowledg เพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ในรอบ Portfolio และ Quota จัดสอบในเดือนมีนาคม ปี 66 ที่สำคัญน้อง ๆ ยังสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะทำข้อสอบเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

สำหรับน้อง ๆ #DEK66 อย่าลืมติดต่อข่าวคราวการสอบ TCAS66 อย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ และถ้ามีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบเพิ่มเติมพี่แอทโฮมจะรีบมาอัปเดตให้น้อง ๆ ทราบกันถ้วนหน้าเพื่อที่น้อง ๆ จะได้เตรียมตัวรับมือกับข้อสอบทำคะแนนได้แบบปัง ๆ กันแน่นอนค่า

บทความที่เกี่ยวข้อง
 เตรียมพร้อมเข้า ม.4  เนื้อหา ฟิสิกส์ ม 4 เทอม 1 เรียนอะไร
โพสต์เมื่อ :
เก็งแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ทั่วไป 9 วิชาสามัญฉบับพร้อมสอบ
โพสต์เมื่อ :
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม. 3 หลักสูตรใหม่
โพสต์เมื่อ :
สรุปสูตรหาปริมาตรรูปเรขาคณิตสามมิติ พร้อมรูปคลี่ เข้าใจง่ายสุด ๆ
โพสต์เมื่อ :
สรุประบบสมการเชิงเส้น คณิตศาสตร์ ม.ต้น เข้าใจได้ด้วยตัวเอง อ่านจบ ทำโจทย์ได้แ...
โพสต์เมื่อ :
สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์ ม.4 
โพสต์เมื่อ :