สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 หลักสูตรใหม่ ครบ จบภายใน 5 นาที!

Home > เลข > สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 หลักสูตรใหม่ ครบ จบภายใน 5 นาที!
เขียนโดย :
โพสต์เมื่อ :

อ่านสรุปตรงนี้ได้เลย

ประเดิมปีแรกของชีวิตนักเรียนม.ปลาย น้องๆอาจจะต้องปรับตัวกันเยอะซักนิดนึง โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์ ถึงแม้ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่จะต่อยอดมาจากความรู้ในชั้นม.ต้น แต่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม เน้นการทำความเข้าใจและการหาเหตุผล และในส่วนของการคำนวนยังถือว่าเป็นระดับเบสิค เพราะฉะนั้นต้องพยายามทำพื้นฐานตรงนี้ให้แน่นเข้าไว้ ปีต่อไปจะได้ไม่มีปัญหา ถ้าน้องๆตั้งใจ เกรดสวยๆก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

เริ่มจากน้องๆต้องรู้ก่อนว่า คณิตศาสตร์ ม.4 หลักสูตรใหม่ เทอม 1 เทอม 2 เราต้องเรียนอะไรบ้าง เพื่อจะได้วางแผนการเรียนของตัวเองได้ดีย่ิงขึ้น เรื่องไหนที่เคยเป็นปัญหาในม.ต้นก็กลับไปทบทวนอีกที บางเรื่องลองทำความเข้าใจด้วยตัวเองก่อนเข้าไปเรียนในห้องเรียนก็จะช่วยเราได้มาก 

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ม.4 หลักสูตรใหม่

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 จะมีทั้งคณิตศาสตร์ม.4 พื้นฐาน และคณิตศาสตร์ม.4 เพิ่มเติม ซึ่งตามหลักสูตรใหม่ล่าสุดของสสวท. ฉบับปรับปรุงปี 2560 ที่ใช้มาถึงปัจจุบันจะมี หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 เพียงเล่มเดียว โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

 1. เซต
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
 • การดำเนินการะหว่างเซต
 • การแก้ปัญหาโดยใช้เซต
 1. ตรรกศาสตร์
 • ประพจน์
 • การเชื่อมประพจน์
 1. หลักการนับเบื้องต้น
 • หลักการบวกและหลักการคูณ
 • การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด
 • การจัดหมู่สิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด
 1. ความน่าจะเป็น
 • การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
 • ความน่าจะเป็น

คณิตศาสตร์ม. 4 พื้นฐาน จะมีทั้งหมด 4 เรื่อง ซึ่งบางเรื่องจะเป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย และยังเป็นพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัยบางคณะอีกด้วย อย่างที่พี่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเนื้อหา
จะไม่ค่อยมีส่วนการคำนวณมากเท่าไหร่ จะเน้นการทำความเข้าใจและใช้เหตุผล น้องๆจะต้องเข้าใจ
และจำนิยามและความหมายของแต่ละทฤษฎีให้แม่น มีทิปเล็กๆ ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ม.4 ให้รู้เรื่องและเข้าใจได้เร็วคือ 

 • เวลาอ่านทบทวน ให้พยายามอ่านทีละประโยค (ไม่อ่านผ่านๆ) และทำความเข้าใจแต่ละประโยคว่ามีความหมายอย่างไร  ถ้าไม่เข้าใจก็กลับไปอ่านอีกรอบจนกว่าจะเข้าใจ 
 • หา keyword สำคัญของแต่ละประโยค และอ่านความหมายของคีย์เวิร์ดนั้นๆให้เข้าใจ  
 • ทำความเข้าใจโดยใช้แผนภาพ หรือวาดภาพประกอบจะช่วยทำให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยเฉพาะเรื่องเซต
 • หาความสัมพันธ์ของคีย์เวิร์ดแต่ละตัว

และมี หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.4  ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองเล่ม
เล่ม 1 จะเรียนเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

 1. เซต
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
 • การดำเนินการะหว่างเซต
 • การแก้ปัญหาโดยใช้เซต
 1. ตรรกศาสตร์
 • ประพจน์
 • การเชื่อมประพจน์
 • การหาค่าความจริงของประพจน์
 • การสร้างตารางค่าความจริง
 • รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน
 • สัจนิรันดร์
 • การอ้างเหตุผล
 • ประโยคเปิด
 • ตัวบ่งปริมาณ
 • ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว
 • สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว 
 1. จำนวนจริง
 • จำนวนจริง
 • ระบบจำนวนจริง
 • พหุนามตัวแปรเดียว
 • การแยกตัวประกอบของพหุนาม
 • สมการพหุนามตัวแปรเดียว
 • เศษส่วนของพหุนาม
 • สมการเศษส่วนของพหุนาม
 • การไม่เท่ากันของจำนวนจริง
 • อสมการพหุนามตัวแปรเดียว
 • ค่าสัมบูรณ์
 • สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว

และหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ม.4 เล่ม 2 มีเนื้อหาดังนี้

 1. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 • ความสัมพันธ์
 • ฟังก์ชัน
 • การใช้ฟังก์ชันในชีวิตจริง
 • กราฟของฟังก์ชัน
 • การดำเนินการของฟังก์ชัน
 • ฟังก์ชันผกผัน
 1. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนินเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
 • เลขยกกำลัง
 • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
 • ฟังก์ชันลอการิทึม
 • การหาค่าลอการิทึม
 • การเปลี่ยนฐานของลอการิทึม
 • สมการและอสมการลอการิทึม
 • การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
 1. เรขาคณิตวิเคราะห์
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์
 • ภาคตัดกรวย (วงกลม วงรี พาราโบลา ไฮเพอร์โบลา การเลื่อนแกน)

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 หลักสูตรใหม่
เทอม 1 และเทอม 2 เรียนอะไรบ้าง

คณิตศาสตร์ในชั้นม.4 จะมีทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐาน (เลขหลัก) และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (เลขเสริม) โดยแต่ละเทอมจะไม่มีการแบ่งเนื้อหาไว้ชัดเจนว่าแต่ละบทเรียนเทอมไหน บางบทเรียนอาจะมีเรียนซ้ำกันทั้งเลขหลักและเลขเสริม ครูอาจจะสอนไปพร้อมกันเลยทีเดียว แต่ละโรงเรียนจึงมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนประเมินให้เหมาะสมกับผู้เรียน แต่โดยส่วนใหญ่จะแบ่งเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1เรียนอะไร


เซต

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต :
การเขียนเซต, ลักษณะความสัมพันธ์ต่างๆของเซต, สมาชิกและจำนวนสมาชิกในเซต,
สับเซตและพาวเวอร์เซต

การดำเนินการระหว่างเซต :
การนำเซต 2 เซตขึ้นไปมาดำเนินการ มี 4 รูปแบบ คือ ยูเนียน, อินเตอร์เซกชัน, ผลต่างและคอมพลีเมนท์

การแก้ปัญหาโดยใช้เซต :
แก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับเซต เน้นที่การหาจำนวนสมาชิกภายในเซตต่าง ๆ

ตรรกศาสตร์

ประพจน์ :
ความหมายของประพจน์, ลักษณะของสิ่งที่เป็นและไม่เป็นประพจน์

การเชื่อมประพจน์ :
มี 5 รูปแบบดำเนินการ คือ นิเสธ, และ, หรือ, ถ้า..แล้ว, ก็ต่อเมื่อ
การหาค่าความจริงของประพจน์ :
จริงหรือเท็จ

สมมูลและนิเสธของประพจน์ :
รูปแบบของประพจน์ที่มีค่าความจริงตรงกันไม่ว่ากรณีใดๆ

สัจนิรันดร์และการอ้างเหตุผล :
รูปแบบของประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงเสมอ, รูปแบบของประพจน์ที่แสดงถึงการอ้างเหตุผล
ซึ่งมีส่วนของเหตุและส่วนของผล

ตัวบ่งปริมาณและประโยคเปิด :
รูปแบบและลักษณะของประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณ, การหาค่าความจริง/สมมูล/นิเสธ

จำนวนจริง

ระบบจำนวนจริง :
โครงสร้างของเซตของจำนวนจริง, สมบัติต่างๆ ของจำนวนจริง

พหุนามตัวแปรเดียว :
การดำเนินการของเอกนามที่นำมาประกอบกันเป็นพหุนาม 

การแยกตัวประกอบของพหุนาม :
มีเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถแยกตัวประกอบของพหุนามได้

สมการพหุนาม :
การแก้สมการเพื่อหาค่าของตัวแปรโดยอาศัยการเท่ากันของจำนวนจริง, เศษส่วนของพหุนาม โดยจะมีสมบัติเพิ่มเติมคือ คำตอบของสมการจะไม่ทำให้ตัวส่วนเป็นศูนย์เด็ดขาด

อสมการพหุนาม :
เป็นการแก้สมการเพื่อหาค่าของตัวแปรโดยอาศัยการไม่เท่ากันของจำนวนจริงและช่วง

ค่าสัมบูรณ์ :
ระยะห่างของจำนวนต่างๆ บนเส้นจำนวน, การแก้สมการและอสมการสัมบูรณ์

ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น

ความสัมพันธ์ :
เซตของคู่อันดับที่นำสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับมาจากเซตหนึ่งและสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับอีกเซตหนึ่ง

ฟังก์ชัน :
ลักษณะของความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งและลักษณะของฟังก์ชันรูปแบบต่าง ๆ

การใช้ฟังก์ชันในชีวิตจริง :
ลักษณะของฟังก์ชันต่างๆ ที่สามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการสร้างฟังก์ชัน

กราฟของฟังก์ชัน :
การสร้างกราฟของฟังก์ชันต่างๆในชีวิตจริงการดำเนินการของฟังก์ชัน : ฟังก์ชันสองฟังก์ชันขึ้นไปมาดำเนินการบวก ลบ คูณ หาร หรือฟังก์ชันที่ซับซ้อนมากขึ้น ได้แก่ ฟังก์ชันประกอบได้

ฟังก์ชันผกผัน :
ลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีการสลับสมาชิกตัวหน้ากับตัวหลัง

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

เลขยกกำลัง
:
พื้นฐานของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ได้แก่ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ, สมบัติการดำเนินการของเลขยกกำลัง, รากและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล :
ฟังก์ชันของเลขยกกำลังและกราฟ, ลักษณะของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

สมการและอสมการเอกซ์โพเนนเชียล :
การแก้สมการและอสมการในรูปของเลขยกกำลัง โดยอาศัยสมบัติการดำเนินการของเลขยกกำลัง

ฟังก์ชันลอการิทึมหรือฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล :
ลักษณะของฟังก์ชันลอการิทึมและกราฟ, ลักษณะของฟังก์ชันลอการิทึม

สมบัติของลอการิทึม :
สมบัติของลอการิทึมโดยอาศัยสมบัติของเอกซ์โพเนนเชียล

สมการและอสมการลอการิทึม :
การแก้สมการและอสมการในรูปของลอการิทึมโดยอาศัยสมบัติและข้อจำกัดต่างๆ

การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม :
การนำฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในศาสตร์เดียวกันหรือศาสตร์อื่น เช่น ฟิสิกส์ เคมี

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 เรียนอะไร


ความน่าจะเป็นพื้นฐานความน่าจะเป็น :
การทดลองสุ่ม ปริภูมิตัวอย่างและเหตุการณ์ อาศัยจำนวนวิธีการทำงานที่เราสนใจเทียบกับจำนวนวิธีการ

ทำงานทั้งหมดที่เป็นไปได้ความน่าจะเป็น :
สัดส่วนของจำนวนวิธีการทำงานที่เราสนใจเทียบกับจำนวนวิธีการทำงานทั้งหมดที่เป็นไปได้

เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยเรขาคณิตวิเคราะห์ :
คุณสมบัติและลักษณะต่าง ๆ ของเส้นตรง, สมการและการวาดกราฟความสัมพันธ์ที่เป็นเส้นตรง

ภาคตัดกรวย :
ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการตัดกรวยในระนาบต่าง ๆ, การวาดกราฟต่างๆ ได้แก่ วงกลม วงรี พาราโบลาและไฮเพอร์โบลา, การเลื่อนกราฟ

จะเห็นว่าเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 หลักสูตรใหม่นั้นจะมีบางเนื้อหาถูกตัดออกไป เช่น ทฤษฎีจำนวน หรือค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัว เป็นต้น และมีการเพิ่มเติมเนื้อหาบางเรื่องที่ตามปกติจะต้องเรียนในชั้น ม.5 

สุดท้ายนี้ถึงแม้เนื้อหาคณิตศาสตร์ม.4 ไม่เน้นการคำนวณ แต่ก็ไม่เน้นการท่องจำ เป็นการเน้นที่ความเข้าใจและการใช้ตรรกะมากกว่า หากน้องๆเรียนที่โรงเรียนก็ไม่เข้าใจ ถามเพื่อนก็ไม่รู้เรื่อง อ่านเองก็ยังงงอยู่พี่ๆ AT HOME ก็มี “คอร์สเรียนคณิตศาสตร์ ม.4” มาแนะนำ ทั้งคอร์สปรับพื้นฐานสำหรับคนที่อยากพื้นฐานแน่น คอร์สตะลุยโจทย์ คอร์สติวเข้มเน้นเนื้อหาที่ต้องการเดี่ยวเลยก็มี เช่น เซต ตรรกศาสตร์ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย จำนวนจริง ฯลฯ อยากเรียนแบบไหนเลือกได้ตามความถนัด ทบทวนได้ทุกที่ทุกเวลา รับรองว่าน้องๆจะเก่งได้ในเวลาสั้นๆแน่นอน 

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

แบบฝึกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ม.4 หลักสูตรใหม่ เทอม 1
และเทอม 2 สามารถหาเฉลยได้จากที่ไหน

หลายคนอาจจะประสบปัญหาทำแบบฝึกหัดแล้วไม่รู้ว่าคำตอบและวิธีคิดของเราถูกต้องมั้ย น้องๆ สามารถดดูเฉลยแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้น ม.4 และหนังสือรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้นม.4 เล่ม 1 และ เล่ม 2 ได้ที่ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ชั้นม.4 เล่ม 1 
คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ชั้นม.4 เล่ม 2 

เนื้อหาหาคณิตศาสตร์ม.4 บทไหนเรียนเทอมไหน 

การเรียนคณิตศาสตร์ม.4 ในเทอม 1 จะเน้นที่การเรียนปรับพื้นฐาน และเป็นเบสิคสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับม.ปลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เซต ตรรกศาสตร์ หรือจำนวนจริง และหลายโรงเรียนจะเรียนความสัมพันธ์และฟังก์ชัน รวมไปถึง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมในเทอมนี้ด้วย
ส่วนในเทอม 2 จะเรียนเนื้อหาในส่วนที่เหลือ ได้แก่เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย กับความน่าจะเป็น ซึ่งการแบ่งเนื้อหาว่าจะเรียนเรื่องไหนในเทอมไหน ขึ้นอยู่กับการสอนของแต่ละโรงเรียน บางโรงเรียนอาจจะแตกต่างไปจากนี้ 

สรุปเรื่องเซตคณิตศาสตร์ ม.4 เรียนอะไรบ้าง 

เรื่องเซตในชั้นม. 4 จะกล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต ได้แก่การเขียนเซต ลักษณะความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของเซต สมาชิกและจำนวนสมาชิกในเซต สับเซต เพาเวอร์เซต และแผนภาพเวนน์ออยเลอร์ นอกจากนี้ยังเรียนเรื่องการดำเนินการระหว่างเซตตั้งแต่สองเซตขึ้นไป ซึ่งมีทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ ยูเนียน อินเต
อณ์เซกชัน ผลต่าง และคอมพลีเมนท์ สุดท้ายก็จะเรียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยใช้เซต ซึ่งจะเน้นไปที่การหาจำนวนสมาชิกภายในเซตต่างๆ 

สรุปเรื่องตรรกศาสตร์คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนอะไรบ้าง 

เรื่องตรรกศาสตร์ น้องๆจะต้องรู้ความหมายของประพจน์และบอกได้ว่าลักษณะของสิ่งที่เป็นประพจน์และไม่เป็นประพจน์เป็นอย่างไร ต้องรู้จักการเชื่อมประพจน์ โดยการนำประพจน์ตั้งแต่สองประพจน์ขึ้นไปมาดำเนินการ มีทั้งสิ้น 5 รูปแบบ ได้แก่ นิเสธ, และ, หรือ, ถ้า…แล้ว…, ก็ต่อเมื่อ นอกจากนี้เราจะมาหาค่าความจริงของประพจน์ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ และรู้จักสมมูลและนิเสธของประพจน์คืออะไร รวมไปถึงสัจจนิรันดร์และการอ้างเหตุผล สุดท้ายในเรื่องตรรกศาสตร์ เราจะเรียนเกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะของประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณ

สรุปเรื่องจำนวนจริง คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนอะไรบ้าง 

เรื่องจำนวนจริงมักถูกนำมาเป็นข้อสอบคณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญและ PAT1 ในสัดส่วนที่มากกว่าเรื่องอื่นๆ ดังนั้นถ้าน้องๆเข้าใจเรื่องนี้ก็จะได้เปรียบแน่นอน เรื่องจำนวนจริงในชั้นม.4 เราจะเริ่มเรียนจากระบบจำนวนจริง โครงสร้างของเซตของจำนวนจริง รวมไปถึงสมบัติต่างๆ ของจำนวนจริง นอกจากนี้เรายังได้เรียนพหุนามที่เราเคยรู้จักมาตั้งแต่ม.ต้น แต่ครั้งนี้จะเป็นการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้เครื่องมือต่างๆ แถมด้วยเรื่องสมการพหุนามและเศษส่วนของพหุนามด้วย 
มีสมการพหุนามแล้ว ยังมีอสมพหุนาม ซึ่งเป็นการแก้สมการหาค่าของตัวแปรโดยอาศัยการไม่เท่ากันของจำนวนจริงและช่วง สุดท้ายที่จะต้องเรียนในบทนี้คือ การหาระยะห่างของจำนวนต่างๆ บนเส้นจำนวน ซึ่งก็คือค่าสัมบูรณ์ การแก้สมการและอสมการของค่าสัมบูรณ์ด้วย 

สรุปเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันคณิตศาสตร์ ม.4 เรียนอะไรบ้าง 

ความสัมพันธ์ในที่นี้จะเป็นเรื่องเซตของคู่อันดับที่นำสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับมาเซตหนึ่ง และสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับอีกเซตหนึ่ง ในส่วนของฟังก์ชันจะเรียนเรื่องลักษณะของฟังก์ชันรูปแบบต่างๆ ฟังก์ชันในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการสร้างฟังก์ชันด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื่องการสร้างกราฟของฟังก์ชันในชีวิตจริง และจะยังได้เรียนการดำเนินการฟังก์ชันตั้งแต่สองฟังก์ชันขึ้นไปในแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บวก ลบ คูณ หรือหาร หรือฟังก์ชันประกอบได้ เรื่องสุดท้ายได้แก่ฟังก์ชันผกผัน เราจะได้รู้ถึงลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีการสลับสมาชิกตัวหน้ากับตัวหลังด้วย

สรุปเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนอะไรบ้าง 

เราจะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานของเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมซึ่งก็คือ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และสมบัติการดำเนินการของเลขยกกำลังรวมไปถึงรากและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ 
ในส่วนของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลจะเรียนเรื่องลักษณะของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลว่าเป็นอย่างไร รวมไปถึงการแก้สมการและอสมการในรูปของเลขยกกำลังโดยอาศัยสมบัติการดำเนินการของเลขยกกำลังด้วย
สำหรับฟังก์ชันลอการิทึม ซึ่งเป็นฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลก็เช่นกัน เราจะเรียนตั้งแต่ลักษณะและกราฟของฟังก์ชันลอกริทึม รวมไปถึงเรียนรู้สมบัติของลอการิทึม การแก้สมการและอสมการในรูปลอการิทึมโดยอาศัยสมบัติและข้อจำกัดต่างๆ 
สุดท้ายบทประยุกต์เราจะได้นำฟังก์ชันทั้งสอง ได้แก่ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมมาประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นๆ และในชีวิตประจำวันด้วย 

สรุปเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยคณิตศาสตร์ ม.4 เรียนอะไรบ้าง 

เป็นเส้นตรง และในส่วนของภาคตัดกรวย จะได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการตัดกรวยในระนาบต่างๆ และการวาดกราฟวงกลม วงรี พาราโบลาและไฮเปอร์โบลา รวมถึงการเลื่อนกราฟของความสัมพันธ์เหล่านี้ 

บทความที่เกี่ยวข้อง
 เตรียมพร้อมเข้า ม.4  เนื้อหา ฟิสิกส์ ม 4 เทอม 1 เรียนอะไร
โพสต์เมื่อ :
เก็งแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ทั่วไป 9 วิชาสามัญฉบับพร้อมสอบ
โพสต์เมื่อ :
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม. 3 หลักสูตรใหม่
โพสต์เมื่อ :
สรุปสูตรหาปริมาตรรูปเรขาคณิตสามมิติ พร้อมรูปคลี่ เข้าใจง่ายสุด ๆ
โพสต์เมื่อ :
สรุประบบสมการเชิงเส้น คณิตศาสตร์ ม.ต้น เข้าใจได้ด้วยตัวเอง อ่านจบ ทำโจทย์ได้แ...
โพสต์เมื่อ :
สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์ ม.4 
โพสต์เมื่อ :