สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 หลักสูตรใหม่ ครบ จบภายใน 5 นาที!

Home > เลข > สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 หลักสูตรใหม่ ครบ จบภายใน 5 นาที!
เขียนโดย :
โพสต์เมื่อ :

อ่านสรุปตรงนี้ได้เลย

ประเดิมปีแรกของชีวิตนักเรียนม.ปลาย น้องๆอาจจะต้องปรับตัวกันเยอะซักนิดนึง โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์ ถึงแม้ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่จะต่อยอดมาจากความรู้ในชั้นม.ต้น แต่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม เน้นการทำความเข้าใจและการหาเหตุผล และในส่วนของการคำนวนยังถือว่าเป็นระดับเบสิค เพราะฉะนั้นต้องพยายามทำพื้นฐานตรงนี้ให้แน่นเข้าไว้ ปีต่อไปจะได้ไม่มีปัญหา ถ้าน้องๆตั้งใจ เกรดสวยๆก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

เริ่มจากน้องๆต้องรู้ก่อนว่า คณิตศาสตร์ ม.4 หลักสูตรใหม่ เทอม 1 เทอม 2 เราต้องเรียนอะไรบ้าง เพื่อจะได้วางแผนการเรียนของตัวเองได้ดีย่ิงขึ้น เรื่องไหนที่เคยเป็นปัญหาในม.ต้นก็กลับไปทบทวนอีกที บางเรื่องลองทำความเข้าใจด้วยตัวเองก่อนเข้าไปเรียนในห้องเรียนก็จะช่วยเราได้มาก 

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ม.4 หลักสูตรใหม่

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 จะมีทั้งคณิตศาสตร์ม.4 พื้นฐาน และคณิตศาสตร์ม.4 เพิ่มเติม ซึ่งตามหลักสูตรใหม่ล่าสุดของสสวท. ฉบับปรับปรุงปี 2560 ที่ใช้มาถึงปัจจุบันจะมี หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 เพียงเล่มเดียว โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

 1. เซต
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
 • การดำเนินการะหว่างเซต
 • การแก้ปัญหาโดยใช้เซต
 1. ตรรกศาสตร์
 • ประพจน์
 • การเชื่อมประพจน์
 1. หลักการนับเบื้องต้น
 • หลักการบวกและหลักการคูณ
 • การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด
 • การจัดหมู่สิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด
 1. ความน่าจะเป็น
 • การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
 • ความน่าจะเป็น

คณิตศาสตร์ม. 4 พื้นฐาน จะมีทั้งหมด 4 เรื่อง ซึ่งบางเรื่องจะเป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย และยังเป็นพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัยบางคณะอีกด้วย อย่างที่พี่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเนื้อหา
จะไม่ค่อยมีส่วนการคำนวณมากเท่าไหร่ จะเน้นการทำความเข้าใจและใช้เหตุผล น้องๆจะต้องเข้าใจ
และจำนิยามและความหมายของแต่ละทฤษฎีให้แม่น มีทิปเล็กๆ ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ม.4 ให้รู้เรื่องและเข้าใจได้เร็วคือ 

 • เวลาอ่านทบทวน ให้พยายามอ่านทีละประโยค (ไม่อ่านผ่านๆ) และทำความเข้าใจแต่ละประโยคว่ามีความหมายอย่างไร  ถ้าไม่เข้าใจก็กลับไปอ่านอีกรอบจนกว่าจะเข้าใจ 
 • หา keyword สำคัญของแต่ละประโยค และอ่านความหมายของคีย์เวิร์ดนั้นๆให้เข้าใจ  
 • ทำความเข้าใจโดยใช้แผนภาพ หรือวาดภาพประกอบจะช่วยทำให้เข้าใจง่ายขึ้น
  โดยเฉพาะเรื่องเซต
 • หาความสัมพันธ์ของคีย์เวิร์ดแต่ละตัว

และมี หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.4  ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองเล่ม
เล่ม 1 จะเรียนเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

 1. เซต
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
 • การดำเนินการะหว่างเซต
 • การแก้ปัญหาโดยใช้เซต
 1. ตรรกศาสตร์
 • ประพจน์
 • การเชื่อมประพจน์
 • การหาค่าความจริงของประพจน์
 • การสร้างตารางค่าความจริง
 • รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน
 • สัจนิรันดร์
 • การอ้างเหตุผล
 • ประโยคเปิด
 • ตัวบ่งปริมาณ
 • ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว
 • สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว 
 1. จำนวนจริง
 • จำนวนจริง
 • ระบบจำนวนจริง
 • พหุนามตัวแปรเดียว
 • การแยกตัวประกอบของพหุนาม
 • สมการพหุนามตัวแปรเดียว
 • เศษส่วนของพหุนาม
 • สมการเศษส่วนของพหุนาม
 • การไม่เท่ากันของจำนวนจริง
 • อสมการพหุนามตัวแปรเดียว
 • ค่าสัมบูรณ์
 • สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว

และหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ม.4 เล่ม 2 มีเนื้อหาดังนี้

 1. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 • ความสัมพันธ์
 • ฟังก์ชัน
 • การใช้ฟังก์ชันในชีวิตจริง
 • กราฟของฟังก์ชัน
 • การดำเนินการของฟังก์ชัน
 • ฟังก์ชันผกผัน
 1. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนินเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
 • เลขยกกำลัง
 • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
 • ฟังก์ชันลอการิทึม
 • การหาค่าลอการิทึม
 • การเปลี่ยนฐานของลอการิทึม
 • สมการและอสมการลอการิทึม
 • การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
 1. เรขาคณิตวิเคราะห์
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์
 • ภาคตัดกรวย (วงกลม วงรี พาราโบลา ไฮเพอร์โบลา การเลื่อนแกน)

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 หลักสูตรใหม่เทอม 1 และเทอม 2 เรียนอะไรบ้าง

คณิตศาสตร์ในชั้นม.4 จะมีทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐาน (เลขหลัก) และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (เลขเสริม) โดยแต่ละเทอมจะไม่มีการแบ่งเนื้อหาไว้ชัดเจนว่าแต่ละบทเรียนเทอมไหน บางบทเรียนอาจะมีเรียนซ้ำกันทั้งเลขหลักและเลขเสริม ครูอาจจะสอนไปพร้อมกันเลยทีเดียว แต่ละโรงเรียนจึงมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนประเมินให้เหมาะสมกับผู้เรียน แต่โดยส่วนใหญ่จะแบ่งเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1เรียนอะไร

เซต

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต :
การเขียนเซต, ลักษณะความสัมพันธ์ต่างๆของเซต, สมาชิกและจำนวนสมาชิกในเซต,
สับเซตและพาวเวอร์เซต
การดำเนินการระหว่างเซต :
การนำเซต 2 เซตขึ้นไปมาดำเนินการ มี 4 รูปแบบ คือ ยูเนียน, อินเตอร์เซกชัน, ผลต่างและคอมพลีเมนท์
การแก้ปัญหาโดยใช้เซต :
แก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับเซต เน้นที่การหาจำนวนสมาชิกภายในเซตต่าง ๆ
ตรรกศาสตร์

ประพจน์ :
ความหมายของประพจน์, ลักษณะของสิ่งที่เป็นและไม่เป็นประพจน์
การเชื่อมประพจน์ :
มี 5 รูปแบบดำเนินการ คือ นิเสธ, และ, หรือ, ถ้า..แล้ว, ก็ต่อเมื่อ
การหาค่าความจริงของประพจน์ :
จริงหรือเท็จ
สมมูลและนิเสธของประพจน์ :
รูปแบบของประพจน์ที่มีค่าความจริงตรงกันไม่ว่ากรณีใดๆ
สัจนิรันดร์และการอ้างเหตุผล :
รูปแบบของประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงเสมอ, รูปแบบของประพจน์ที่แสดงถึงการอ้างเหตุผล
ซึ่งมีส่วนของเหตุและส่วนของผล
ตัวบ่งปริมาณและประโยคเปิด :
รูปแบบและลักษณะของประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณ, การหาค่าความจริง/สมมูล/นิเสธ
จำนวนจริง

ระบบจำนวนจริง :
โครงสร้างของเซตของจำนวนจริง, สมบัติต่างๆ ของจำนวนจริง
พหุนามตัวแปรเดียว :
การดำเนินการของเอกนามที่นำมาประกอบกันเป็นพหุนาม 
การแยกตัวประกอบของพหุนาม :
มีเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถแยกตัวประกอบของพหุนามได้
สมการพหุนาม :
การแก้สมการเพื่อหาค่าของตัวแปรโดยอาศัยการเท่ากันของจำนวนจริง, เศษส่วนของพหุนาม โดยจะมีสมบัติเพิ่มเติมคือ คำตอบของสมการจะไม่ทำให้ตัวส่วนเป็นศูนย์เด็ดขาด
อสมการพหุนาม :
เป็นการแก้สมการเพื่อหาค่าของตัวแปรโดยอาศัยการไม่เท่ากันของจำนวนจริงและช่วง
ค่าสัมบูรณ์ :
ระยะห่างของจำนวนต่างๆ บนเส้นจำนวน, การแก้สมการและอสมการสัมบูรณ์
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น

ความสัมพันธ์ :
เซตของคู่อันดับที่นำสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับมาจากเซตหนึ่งและสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับอีกเซตหนึ่งฟังก์ชัน :
ลักษณะของความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งและลักษณะของฟังก์ชันรูปแบบต่าง ๆ
การใช้ฟังก์ชันในชีวิตจริง :
ลักษณะของฟังก์ชันต่างๆ ที่สามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการสร้างฟังก์ชัน
กราฟของฟังก์ชัน :
การสร้างกราฟของฟังก์ชันต่างๆในชีวิตจริงการดำเนินการของฟังก์ชัน : ฟังก์ชันสองฟังก์ชันขึ้นไปมาดำเนินการบวก ลบ คูณ หาร หรือฟังก์ชันที่ซับซ้อนมากขึ้น ได้แก่ ฟังก์ชันประกอบได้
ฟังก์ชันผกผัน :
ลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีการสลับสมาชิกตัวหน้ากับตัวหลัง
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

เลขยกกำลัง
:
พื้นฐานของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ได้แก่ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ, สมบัติการดำเนินการของเลขยกกำลัง, รากและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล :
ฟังก์ชันของเลขยกกำลังและกราฟ, ลักษณะของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
สมการและอสมการเอกซ์โพเนนเชียล :
การแก้สมการและอสมการในรูปของเลขยกกำลัง โดยอาศัยสมบัติการดำเนินการของเลขยกกำลัง
ฟังก์ชันลอการิทึมหรือฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล :
ลักษณะของฟังก์ชันลอการิทึมและกราฟ, ลักษณะของฟังก์ชันลอการิทึม
สมบัติของลอการิทึม :
สมบัติของลอการิทึมโดยอาศัยสมบัติของเอกซ์โพเนนเชียล
สมการและอสมการลอการิทึม :
การแก้สมการและอสมการในรูปของลอการิทึมโดยอาศัยสมบัติและข้อจำกัดต่างๆ
การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม :
การนำฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในศาสตร์เดียวกันหรือศาสตร์อื่น เช่น ฟิสิกส์ เคมี

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 เรียนอะไร

ความน่าจะเป็นพื้นฐานความน่าจะเป็น :
การทดลองสุ่ม ปริภูมิตัวอย่างและเหตุการณ์ อาศัยจำนวนวิธีการทำงานที่เราสนใจเทียบกับจำนวนวิธีการ

ทำงานทั้งหมดที่เป็นไปได้ความน่าจะเป็น :
สัดส่วนของจำนวนวิธีการทำงานที่เราสนใจเทียบกับจำนวนวิธีการทำงานทั้งหมดที่เป็นไปได้
เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยเรขาคณิตวิเคราะห์ :
คุณสมบัติและลักษณะต่าง ๆ ของเส้นตรง, สมการและการวาดกราฟความสัมพันธ์ที่เป็นเส้นตรง

ภาคตัดกรวย :
ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการตัดกรวยในระนาบต่าง ๆ, การวาดกราฟต่างๆ ได้แก่ วงกลม วงรี พาราโบลาและไฮเพอร์โบลา, การเลื่อนกราฟ

จะเห็นว่าเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 หลักสูตรใหม่นั้นจะมีบางเนื้อหาถูกตัดออกไป
เช่น ทฤษฎีจำนวน หรือค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัว เป็นต้น
และมีการเพิ่มเติมเนื้อหาบางเรื่องที่ตามปกติจะต้องเรียนในชั้นม.5 

ถึงแม้เนื้อหาคณิตศาสตร์ม.4 ไม่เน้นการคำนวณ แต่ก็ไม่เน้นการท่องจำ เป็นการเน้นที่ความเข้าใจและการใช้ตรรกะมากกว่า หากน้องๆเรียนที่โรงเรียนก็ไม่เข้าใจ ถามเพื่อนก็ไม่รู้เรื่อง อ่านเองก็ยังงงอยู่พี่ๆ
AT HOME ก็มี “คอร์สเรียนคณิตศาสตร์ม.4” มาแนะนำ ทั้งคอร์สปรับพื้นฐานสำหรับคนที่อยากพื้นฐานแน่น คอร์สตะลุยโจทย์ คอร์สติวเข้มเน้นเนื้อหาที่ต้องการเดี่ยวเลยก็มี เช่น เซต ตรรกศาสตร์ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย จำนวนจริง ฯลฯ
อยากเรียนแบบไหนเลือกได้ตามความถนัด ทบทวนได้ทุกที่ทุกเวลา รับรองว่าน้องๆจะเก่งได้ในเวลาสั้นๆแน่นอน 

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

แบบฝึกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ม.4 หลักสูตรใหม่ เทอม 1
และเทอม 2 สามารถหาเฉลยได้จากที่ไหน

หลายคนอาจจะประสบปัญหาทำแบบฝึกหัดแล้วไม่รู้ว่าคำตอบและวิธีคิดของเราถูกต้องมั้ย น้องๆ สามารถดดูเฉลยแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้น ม.4 และหนังสือรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้นม.4 เล่ม 1 และ เล่ม 2 ได้ที่ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ชั้นม.4 เล่ม 1 
คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ชั้นม.4 เล่ม 2 

เนื้อหาหาคณิตศาสตร์ม.4 บทไหนเรียนเทอมไหน 

การเรียนคณิตศาสตร์ม.4 ในเทอม 1 จะเน้นที่การเรียนปรับพื้นฐาน และเป็นเบสิคสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับม.ปลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เซต ตรรกศาสตร์ หรือจำนวนจริง และหลายโรงเรียนจะเรียนความสัมพันธ์และฟังก์ชัน รวมไปถึง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมในเทอมนี้ด้วย
ส่วนในเทอม 2 จะเรียนเนื้อหาในส่วนที่เหลือ ได้แก่เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย กับความน่าจะเป็น ซึ่งการแบ่งเนื้อหาว่าจะเรียนเรื่องไหนในเทอมไหน ขึ้นอยู่กับการสอนของแต่ละโรงเรียน บางโรงเรียนอาจจะแตกต่างไปจากนี้ 

สรุปเรื่องเซตคณิตศาสตร์ ม.4 เรียนอะไรบ้าง 

เรื่องเซตในชั้นม. 4 จะกล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต ได้แก่การเขียนเซต ลักษณะความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของเซต สมาชิกและจำนวนสมาชิกในเซต สับเซต เพาเวอร์เซต และแผนภาพเวนน์ออยเลอร์ นอกจากนี้ยังเรียนเรื่องการดำเนินการระหว่างเซตตั้งแต่สองเซตขึ้นไป ซึ่งมีทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ ยูเนียน อินเต
อณ์เซกชัน ผลต่าง และคอมพลีเมนท์ สุดท้ายก็จะเรียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยใช้เซต ซึ่งจะเน้นไปที่การหาจำนวนสมาชิกภายในเซตต่างๆ 

สรุปเรื่องตรรกศาสตร์คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนอะไรบ้าง 

เรื่องตรรกศาสตร์ น้องๆจะต้องรู้ความหมายของประพจน์และบอกได้ว่าลักษณะของสิ่งที่เป็นประพจน์และไม่เป็นประพจน์เป็นอย่างไร ต้องรู้จักการเชื่อมประพจน์ โดยการนำประพจน์ตั้งแต่สองประพจน์ขึ้นไปมาดำเนินการ มีทั้งสิ้น 5 รูปแบบ ได้แก่ นิเสธ, และ, หรือ, ถ้า…แล้ว…, ก็ต่อเมื่อ นอกจากนี้เราจะมาหาค่าความจริงของประพจน์ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ และรู้จักสมมูลและนิเสธของประพจน์คืออะไร รวมไปถึงสัจจนิรันดร์และการอ้างเหตุผล สุดท้ายในเรื่องตรรกศาสตร์ เราจะเรียนเกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะของประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณ

สรุปเรื่องจำนวนจริง คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนอะไรบ้าง 

เรื่องจำนวนจริงมักถูกนำมาเป็นข้อสอบคณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญและ PAT1 ในสัดส่วนที่มากกว่าเรื่องอื่นๆ ดังนั้นถ้าน้องๆเข้าใจเรื่องนี้ก็จะได้เปรียบแน่นอน เรื่องจำนวนจริงในชั้นม.4 เราจะเริ่มเรียนจากระบบจำนวนจริง โครงสร้างของเซตของจำนวนจริง รวมไปถึงสมบัติต่างๆ ของจำนวนจริง นอกจากนี้เรายังได้เรียนพหุนามที่เราเคยรู้จักมาตั้งแต่ม.ต้น แต่ครั้งนี้จะเป็นการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้เครื่องมือต่างๆ แถมด้วยเรื่องสมการพหุนามและเศษส่วนของพหุนามด้วย 
มีสมการพหุนามแล้ว ยังมีอสมพหุนาม ซึ่งเป็นการแก้สมการหาค่าของตัวแปรโดยอาศัยการไม่เท่ากันของจำนวนจริงและช่วง สุดท้ายที่จะต้องเรียนในบทนี้คือ การหาระยะห่างของจำนวนต่างๆ บนเส้นจำนวน ซึ่งก็คือค่าสัมบูรณ์ การแก้สมการและอสมการของค่าสัมบูรณ์ด้วย 

สรุปเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันคณิตศาสตร์ ม.4 เรียนอะไรบ้าง 

ความสัมพันธ์ในที่นี้จะเป็นเรื่องเซตของคู่อันดับที่นำสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับมาเซตหนึ่ง และสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับอีกเซตหนึ่ง ในส่วนของฟังก์ชันจะเรียนเรื่องลักษณะของฟังก์ชันรูปแบบต่างๆ ฟังก์ชันในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการสร้างฟังก์ชันด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื่องการสร้างกราฟของฟังก์ชันในชีวิตจริง และจะยังได้เรียนการดำเนินการฟังก์ชันตั้งแต่สองฟังก์ชันขึ้นไปในแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บวก ลบ คูณ หรือหาร หรือฟังก์ชันประกอบได้ เรื่องสุดท้ายได้แก่ฟังก์ชันผกผัน เราจะได้รู้ถึงลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีการสลับสมาชิกตัวหน้ากับตัวหลังด้วย

สรุปเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนอะไรบ้าง 

เราจะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานของเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมซึ่งก็คือ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และสมบัติการดำเนินการของเลขยกกำลังรวมไปถึงรากและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ 
ในส่วนของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลจะเรียนเรื่องลักษณะของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลว่าเป็นอย่างไร รวมไปถึงการแก้สมการและอสมการในรูปของเลขยกกำลังโดยอาศัยสมบัติการดำเนินการของเลขยกกำลังด้วย
สำหรับฟังก์ชันลอการิทึม ซึ่งเป็นฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลก็เช่นกัน เราจะเรียนตั้งแต่ลักษณะและกราฟของฟังก์ชันลอกริทึม รวมไปถึงเรียนรู้สมบัติของลอการิทึม การแก้สมการและอสมการในรูปลอการิทึมโดยอาศัยสมบัติและข้อจำกัดต่างๆ 
สุดท้ายบทประยุกต์เราจะได้นำฟังก์ชันทั้งสอง ได้แก่ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมมาประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นๆ และในชีวิตประจำวันด้วย 

สรุปเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยคณิตศาสตร์ ม.4 เรียนอะไรบ้าง 

เป็นเส้นตรง และในส่วนของภาคตัดกรวย จะได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการตัดกรวยในระนาบต่างๆ และการวาดกราฟวงกลม วงรี พาราโบลาและไฮเปอร์โบลา รวมถึงการเลื่อนกราฟของความสัมพันธ์เหล่านี้ 

บทความที่เกี่ยวข้อง
สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์ ม.4 
โพสต์เมื่อ :
รู้ก่อน เก่งก่อน สังคมศึกษา ม. 1 ต้องเรียนอะไร
โพสต์เมื่อ :
ติวเข้ม ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม 4 ออกอะไรบ้าง
โพสต์เมื่อ :
พิชิตคะแนนฟิสิกส์แบบแม่นๆด้วย สูตรฟิสิกส์ ม 4
โพสต์เมื่อ :
สรุปย่อ “จำนวนจริง” พร้อมสูตรทั้งหมด ครบถ้วน เตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบ...
โพสต์เมื่อ :
สรุปเรื่อง พหุนาม เอกนาม ม.1 พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลย จัดเต็มพร้อมสอบ เกรดดีขึ้น...
โพสต์เมื่อ :