เฉลยคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 อัพเดทล่าสุดตามหลักสูตรใหม่

Home > เลข > เฉลยคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 อัพเดทล่าสุดตามหลักสูตรใหม่
เขียนโดย :
โพสต์เมื่อ :

อ่านสรุปตรงนี้ได้เลย

ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ชีวิตเด็กมัธยมอย่างเต็มตัว ชั้นม.1 ถือเป็นการข้ามผ่านจุดสำคัญในชีวิตการเรียนของพวกเรากันเลยทีเดียว น้องๆจะต้องปรับตัวกับหลักสูตรการเรียนที่เข้มข้นขึ้น วิธีการเรียนที่พึ่งพาตัวเองมากกว่าเดิม ขอให้ทุกคนเตรียมตัวเองเพื่อพร้อมรับประสบการณ์ใหม่ๆในปีต่อไปกันนะคะ

วิชาหลักที่สำคัญที่น้องๆต้องได้เจอกันแน่นอน คือ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ซึ่งแน่นอนว่าความเข้มข้นและซับซ้อนจะแตกต่างจากที่เราเจอมาในชั้นประถมแน่นอน แต่ยังไม่ยากจนเกินไปในการเริ่มต้นใหม่สำหรับใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองยังไม่พร้อม ลองมาลุยกันซักตั้งนะ 

เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1 

สิ่งสำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จคือ การหมั่นทำแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ เพราะเราจะได้เจอกับโจทย์ที่หลากหลาย และพลิกแพลง นอกจากนี้ยังทำให้เราคิดคำนวณได้คล่องแคล่วมากขึ้นด้วย มีหลายๆคนอาจจะติดปัญหาทำแบบฝึกหัดไม่ได้ ไม่แน่ใจว่าที่เราทำอยู่ถูกต้องหรือไม่ พี่ AT HOME มีเฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.1 ของสสวท. มาฝาก หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะครับ 

จำนวนเต็ม

เราจะได้เรียนเรื่องจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มศูนย์และเน้นที่จำนวนเต็มลบเป็นหลักเพราะเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยเรียน นอกจากนี้ยังมีเรื่องค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม การเปรียบเทียบไปจนถึงการบวก ลบ คูณและหารจำนวนเต็มด้วย พร้อมๆกับสมบัติของการบวกและการคูณที่จำเป็นต้องรู้ โดยเน้นให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของการคูณและหาร การบวกและการลบ ไปจนถึงอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการต่างๆ จนนำไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้

สามารถตรวจคำตอบแบบฝึกหัดเรื่อง “จำนวนเต็ม” ในหนังสือรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 ได้ที่

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 หน้าที่ 11 – 68

การสร้างทางเรขาคณิต

เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่น่าสนุก เพราะเราจะได้เรียนรูปเรขาคณิตพื้นฐาน เริ่มตั้งแต่จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสีและมุม ได้ไปทำความเข้าใจ วิเคราะห์และรู้จักสมบัติของรูปเรขาคณิต รวมไปถึงเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตด้วยกันเองและทฤษฎีบททางเรขาคณิตด้วย อีกทั้งจะได้ใช้เครื่องมือหลายๆแบบในการสร้างรูปเรขาคณิต และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงๆ

สามารถตรวจคำตอบแบบฝึกหัดเรื่อง “การสร้างทางเรขาคณิต” ในหนังสือรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 ได้ที่ คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 หน้าที่ 69 – 142

เลขยกกำลัง

ในบทนี้เราจะได้รู้จักเลขยกกำลังว่าคืออะไร โดยยังเป็นเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกอยู่ เราจะได้เรียนการหาผลคูณและผลหารของเลขยกกำลัง รวมไปถึงนำสมบัติของเลขยกกำลังไปใช้ในการคำนวนได้ นอกจากนี้ยังได้ไปทำความรู้จักกับการเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆให้อยู่ในรูปสัณกรณ์วิทยาศาสตร์ สุดท้ายน้องๆต้องนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย

สามารถตรวจคำตอบแบบฝึกหัดเรื่อง “เลขยกกำลัง” ในหนังสือรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์
ม.1 เล่ม 1 ได้ที่

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 หน้าที่ 143 – 190

ทศนิยมและเศษส่วน

เราจะได้เรียนรู้ความหมายและการเขียนจำนวนในรูปทศนิมและเศษส่วน การเปรียบเทียบจำนวนทั้งสองรูปแบบ ไปจนถึงการดำเนินการต่างๆ เช่น การหาผลบวก ผลลบ ผลคูณและผลหาร ที่สำคัญจะได้เรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน เปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยม และเปลี่ยนทศนิยมเป็นเศษส่วนได้ จนเราสามารถนำความรู้นี้ไปใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงได้

สามารถตรวจคำตอบแบบฝึกหัดเรื่อง “ทศนิยมและเศษส่วน” ในหนังสือรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 ได้ที่ คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 หน้าที่ 191 – 262

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

น้องๆจะได้เรียนลักษณะของหน้าตัดที่ได้จากการตัดรูปเรขาคณิตสามมิติในระนาบต่างๆ ฝึกมองภาพจากด้านหน้า ด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติรวมถึงรูปเรขาคณิตที่ประกอบจากลูกบาศก์ เราจะมาหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติว่าสัมพันธ์กันอย่างไร น้องๆยังได้วิเคราะห์ ทำความเข้าใจสมบัติและทฤษฎีบทเรขาคณิตที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

สามารถตรวจคำตอบแบบฝึกหัดเรื่อง “รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ” ในหนังสือรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 ได้ที่ คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1

เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 2

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ใบบทนี้จะเป็นการปูพื้นฐานของน้องๆเพื่อเข้าสู่เรื่องสมการ จะเริ่มทำความเข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากัน และสมบัติของจำนวน แล้วนำข้อมูลที่ได้เรียนมาใช้วิเคราะห์และแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ทั้งแก้สมการและสร้างสมการเพื่อแก้โจทย์ปัญหารูปแบบต่างๆ รวมไปถึงได้เรียนรู้วิธีตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วย 

สามารถตรวจคำตอบแบบฝึกหัดเรื่อง “สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” ในหนังสือรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 ได้ที่ คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 หน้าที่ 11 – 64

อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ

ถ้าน้องๆ เข้าใจเรื่องเศษส่วนและทศนิยมได้ดี เรื่องนี้ก็ไม่ยากแน่นอน เราจะได้เข้าใจและฝึกประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง แถมยังได้เรียนการเขียนอัตราส่วนแทนการเปรียบเทียบปริมาณตั้งแต่สองปริมาณขึ้นไปอีกด้วย  

สามารถตรวจคำตอบแบบฝึกหัดเรื่อง “อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ” ในหนังสือรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 ได้ที่ คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 หน้าที่ 65 – 132

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

ในบทนี้น้องๆจะได้รู้จักกับคำว่า “คู่อันดับ” ว่าคืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับกราฟ โดยเราจะไปเรียนการเขียนและอ่านกราฟของคู่อันดับบนระนาบในระบบพิกัดฉาก รวมไปถึงต้องอ่านและแปลความหมายของกราฟเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา นอกจากนี้เรายังจะได้ฝึกเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นอีกด้วย

สามารถตรวจคำตอบแบบฝึกหัดเรื่อง “กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น” ในหนังสือรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 ได้ที่ คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 หน้าที่ 133 – 184 

สถิติ (1) 

ในเรื่องสถิตินี้ น้องๆจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การทำความเข้าใจคำถามทางสถิติและการเลือกวิธีที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลกันเลยทีเดียว จากนั้นเราก็จะได้เริ่มฝึกอ่าน วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลซึ่งมีอยู่ในชีวิตจริงที่นำเสนอด้วยแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง กราฟเส้นและแผนภูมิวงกลม รวมไปถึงเรียนรู้การนำเสนอข้อมูลในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้ทางสถิติและเทคโนโลยีที่เหมาะสมด้วย

สามารถตรวจคำตอบแบบฝึกหัดเรื่อง “สถิติ” ในหนังสือรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 ได้ที่
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 หน้าที่ 185 – 259

น้องๆจะเห็นว่าเนื้อหาที่ต้องเรียนในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1 ตามหลักสูตรใหม่ล่าสุดของสสวท. (ฉบับปรับปรุงปี 2560) นั้น ส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการฝึกทำโจทย์ปัญหาจะช่วยเราได้มากจริงๆ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาบางส่วนที่เคยมีก็ถูกตัดออกไปด้วย เช่น เรื่อง ห.ร.ม.และค.ร.น. หรือเรื่องพหุนาม บางโรงเรียนจึงเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนนี้เข้าไปในหลักสูตร เพราะเป็นเนื้อหาสำคัญที่จะต้องเจอในปีต่อๆไปเช่นกัน 

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คณิตศาสตร์ม.1 เทอม 1 เรียนอะไรบ้าง

คณิตศาสตร์ม.1 เทอม 1 โรงเรียนส่วนใหญ่ จะเรียนตามหลักสูตรใหม่ของสสวท. (ฉบับปรับปรุง 2560) ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
จำนวนเต็ม
การสร้างทางเรขาคณิต
เลขยกกำลัง
ทศนิยมและเศษส่วน
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
การเรียงลำดับของเนื้อหาขึ้นอยู่กับคุณครูที่โรงเรียนพิจารณา และบางโรงเรียนอาจเสริมเนื้อหาอื่นเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 เรียนอะไรบ้าง

คณิตศาสตร์ม.1 เทอม 2 โรงเรียนส่วนใหญ่ จะเรียนตามหลักสูตรใหม่ของสสวท. (ฉบับปรับปรุง 2560) ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ
กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
สถิติ
การเรียงลำดับของเนื้อหาขึ้นอยู่กับคุณครูที่โรงเรียนพิจารณา และบางโรงเรียนอาจเสริมเนื้อหาอื่นเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ ม.1 มีคณิตศาสตร์เพิ่มเติมหรือไม่

คณิตศาสตร์ชั้นม.1 มีเพียงคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ยังไม่มีคณิตศาสตร์เพิ่มเติม แต่บางโรงเรียนอาจจะเพิ่มเนื้อหาที่เคยเรียนในชั้นม.1 มาก่อนแต่ในหลักสูตรใหม่มีการถูกปรับออกไป เช่น เรื่องพหุนาม หรือ เรื่องห.ร.ม. และค.ร.น.

บทความที่เกี่ยวข้อง
สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์ ม.4 
โพสต์เมื่อ :
รู้ก่อน เก่งก่อน สังคมศึกษา ม. 1 ต้องเรียนอะไร
โพสต์เมื่อ :
ติวเข้ม ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม 4 ออกอะไรบ้าง
โพสต์เมื่อ :
พิชิตคะแนนฟิสิกส์แบบแม่นๆด้วย สูตรฟิสิกส์ ม 4
โพสต์เมื่อ :
สรุปย่อ “จำนวนจริง” พร้อมสูตรทั้งหมด ครบถ้วน เตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบ...
โพสต์เมื่อ :
สรุปเรื่อง พหุนาม เอกนาม ม.1 พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลย จัดเต็มพร้อมสอบ เกรดดีขึ้น...
โพสต์เมื่อ :