Search
Close this search box.

 วิทยาศาสตร์ ม.5 สายวิทย์ – สายศิลป์ 

Home > วิทยาศาสตร์ทั่วไป >  วิทยาศาสตร์ ม.5 สายวิทย์ – สายศิลป์ 
เขียนโดย :
โพสต์เมื่อ :

อ่านสรุปตรงนี้ได้เลย

สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเตรียมตัวก่อนจะเปิดเทอมในการเก็บเนื้อหาต่าง ๆ เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาอื่น ๆ บอกเลยว่าการเตรียมตัวก่อนย่อมได้เปรียบแน่นอน และน้อง ๆ ม.6 ที่กำลังจะเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย การเก็บเนื้อหาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ เลยล่ะ ยิ่งไปกว่านั้นการเก็บตั้งแต่เนิ่น ๆ เป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญมาก ๆ เลยล่ะ จะทำให้เราไม่เครียดมากเกินไปตอนใกล้ ๆ สอบวันจริง แนะนำเลยสำหรับคนที่ตั้งใจจะเก็บเนื้อหาม.5 ให้แม่นยำมากขึ้น

วิทยาศาสตร์ ม.5 เรียนอะไรบ้าง (สายวิทย์)

วิทยาศาสตร์ ม.5 เทอม 1 

เป็นเนื้อหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นจากระดับม.4 ค่อนข้างมากพอสมควร หากน้อง ๆ สามารถเตรียมตัวพร้อมก่อนจะเปิดเทอมแล้วล่ะก็ พี่ ๆ อยากแนะนำให้น้อง ๆ พยายามตามเก็บเนื้อหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง หรือจะไปลงคอร์สเรียนพิเศษเอาไว้ เพื่อทำความเข้าใจก่อนก็ดีเช่นกันน้า เพราะจะทำให้เรารู้ว่าเราควรโฟกัสตรงไหนบ้างในบทนั้น ๆ

ม.5 เรียน อะไรบ้าง สายวิทย์

วิชาชีววิทยา

วิชาขวัญใจน้อง ๆ สายนักจำ ใครชอบชีวะเรามาเตรียมตัวไปกับบทเรียนเหล่านี้กันก่อนดีกว่า ไหนมาดูซิว่าวิชานี้เขาเรียนอะไรกันบ้าง

 1. การสืบพันธุ์ของพืชดอก
 • โครงสร้างของดอกและชนิดของผล
 • วัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก
 • การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก
 • การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่าง ๆ ของผลและเมล็ด
 1. โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก
 •  เนื้อเยื่อพืช
 • โครงสร้างและการเจริญเติบโตของราก
 • โครงสร้างและการเจริญเติบโตของลำต้น
 • โครงสร้างและการเจริญเติบโตของใบ
 1. การลำเลียงของพืช
 • การลำเลียงน้ำ
 • การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำ
 • การลำเลียงธาตุอาหาร
 • การลำเลียงอาหาร
 1. การสังเคราะห์ด้วยแสง
 • การศึกษาที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
 • กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
 • Photo Respiration
 • การเพิ่มความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
 • ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง

5. การควบคุมการเจริญเติบโตและตอบสนองของพืช

 • ฮอร์โมนพืช
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด
 • การตอบสนองของพืชในลักษณะการเคลื่อนไหว
 • การตอบสนองต่อภาวะเครียด

วิชาเคมี

วิชาอีกหนึ่งวิชาที่เป็นขวัญใจสายวิทยาศาสตร์ตัวจริง ใครที่ต้องการสอบสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ควรเก็บวิชานี้ให้ดี เพราะเป็นวิชาที่ต้องแม่นทั้งการคำนวณและความจำ ที่สำคัญคือต้องคิดเลขไวมาก ๆ 

 1. แก๊สและสมบัติของแก๊ส
 • ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ และจำนวนโมลของแก๊ส
 • กฎแก๊สอุดมคติ และความดันย่อย
 • ทฤษฎีจลน์และการแพร่ของแก๊ส
 • การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับแก๊สและสมบัติของแก๊ส
 1. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • ความหมายและการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • แนวคิดเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 1. สมดุลเคมี
 • สภาวะสมดุล
 • ค่าคงที่สมดุล
 • ปัจจัยที่มีผลต่อสมดุล
 • สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม

วิชาฟิสิกส์

วิชาสายคำนวณที่ไม่ใช่แค่แม่นสูตรก็จะทำได้อย่างถูกต้อง แต่น้อง ๆ
ต้องทำความเข้าใจในตัวบทนิยามต่าง ๆ ด้วย

 1. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
 • ลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
 • ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเกิดฮาร์มอนิกอย่างง่าย
 • แรงกับการสั่นของมวลติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย
 • ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้อง
 1. คลื่น
 • ธรรมชาติของคลื่น
 • อัตราเร็วของคลื่น
 • หลักการที่เกี่ยวกับคลื่น
 • พฤติกรรมของคลื่น
 1. แสงเชิงคลื่น
 • แนวคิดเกี่ยวกับแสงเชิงคลื่น
 • การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่
 • การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตเดี่ยว
 • การเลี้ยวเบนของแสงผ่านเกรตติง
 1. แสงเชิงรังสี
 • การสะท้อนและการหักเหของแสง
 • การมองเห็นและการเกิดภาพ
 • ภาพจากเลนส์บางและกระจกเงาทรงกลม
 • แสงสีและการมองเห็นแสงสี
 • การอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ

วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ

วิชานี้แม้จะไม่ได้ออกเป็นวิชาสามัญ แต่ออกในวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากในการเก็บคะแนนเพราะส่วนมากเป็นวิชาที่ต้องอาศัยความจำผสมกับความเข้าใจ หากใครที่ต้องการไปสอบความถนัดวิทยาศาสตร์ห้ามทิ้งวิชานี้เด็ดขาดเลย

 1. สมดุลพลังงานของโลก
 • ปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลต่อการรับรังสีดวงอาทิตย์บนพื้นผิวโลก
 1. การหมุนเวียนของอากาศบนโลก
 • การเคลื่อนที่และการหมุนเวียนอากาศบนโลก
 • การหมุนเวียนของอากาศบนโลก
 • ความสัมพันธ์ของการหมุนเวียนอากาศกับภูมิอากาศ
 1. การหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร
 • อุณหภูมิและความเค็มของมหาสมุทร
 • การหมุนเวียนน้ำในมหาสมุทร
 • การหมุนเวียนน้ำในมหาสมุทรกับลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ

วิทยาศาสตร์ ม.5 เทอม 2

วิชาชีววิทยา

 1. ระบบย่อยอาหาร
 • การย่อยอาหารของสัตว์
 • การย่อยอาหารของมนุษย์
 1. ระบบหายใจ
 • การแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์
 • อวัยวะและโครงสร้างในระบบหายใจของมนุษย์
 • การแลกเปลี่ยนแก๊สและการลำเลียงแก๊ส
 • การหายใจ
 1. ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง
 • การลำเลียงสารในร่างกายสัตว์
 • การลำเลียงสารในร่างกายมนุษย์
 • ระบบน้ำเหลือง
 1. ระบบภูมิคุ้มกัน
 • กลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแวดล้อม
 • การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
 • ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
 1. ระบบขับถ่าย
 • การขับถ่ายของสัตว์
 • การขับถ่ายของมนุษย์
 • การทำงานของหน่วยไต
 • ไตกับการรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่าง ๆ ในร่างกาย
 • ความผิดปกติของระบบขับถ่าย

วิชาเคมี

 1. กรด-เบส
 • ทฤษฎีกรดเบส
 • คู่กรดเบส
 • การแตกตัวของ กรด เบส น้ำ
 • สมบัติกรดเบสของเกลือ
 • pH ของสารละลายกรด เบส และเกลือ
 • ปฏิกิริยาเคมีของกรดเบส
 • การไทเทรต กรด เบส
 • สารละลายบัฟเฟอร์
 • การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับกรด เบส
 1. เคมีไฟฟ้า
 • เลขออกซิเดชันและปฏิกิริยารีดอกซ์
 • การดุลสมการรีดอกซ์
 • เซลล์เคมีไฟฟ้า
 • ประโยชน์ของเซลล์เคมีไฟฟ้า
 • เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเคมีไฟฟ้า

วิชาฟิสิกส์

 1. เสียง
 • ธรรมชาติของเสียง
 • การได้ยินเสียง
 • ปรากฏการณ์เกี่ยวกับเสียง
 • การประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องเสียง
 1. ไฟฟ้าสถิต
 • ธรรมชาติของไฟฟ้าสถิต
 • กฎของคูลอมบ์
 • สนามไฟฟ้า
 • ศักย์ไฟฟ้าและความต่างศักย์
 • ตัวเก็บประจุ
 • การนำความรู้เกี่ยวกับการนำไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์
 1. ไฟฟ้ากระแส
 • กระแสไฟฟ้า
 • ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์
 • พลังงานในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
 • แบตเตอรี่และวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้น
 • พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีด้านพลังงาน

วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ

 1. เอกภพและกาแล็กซี่
 • กำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ
 • หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบง
 • กาแล็กซีและกาแล็กซี่ทางช้างเผือก
 1. ดาวฤกษ์
 • สมบัติของดาวฤกษ์
 • กำเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์
 1. ระบบสุริยะ
 • กำเนิดระบบสุริยะและการแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์
 • การโคจรของดาวเคราะห์
 • โครงสร้างและปรากฏการณ์บนดวงอาทิตย์
 1. เทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้
 • เทคโนโลยีอวกาศกับการสำรวจอวกาศ
 • เทคโนโลยีอวกาศกับการประยุกต์ใช้

วิทยาศาสตร์ ม5 เรียน อะไรบ้าง สาย ศิลป์

วิทยาศาสตร์ ม.5 เทอม 1

 1. อากาศ
 • องค์ประกอบในอากาศ
 • ธาตุ
 • การใช้ประโยชน์ทางอากาศ
 • มลพิษทางอากาศ
 1. น้ำ
 • โมเลกุลของน้ำ
 • สารในแหล่งน้ำธรรมชาติ
 • การละลายของสารในน้ำ
 1. อาหาร
 • ไขมันและน้ำมัน
 • คาร์โบไฮเดรต
 • โปรตีน
 • วิตามินและเกลือแร่
 • บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร
 1. พลังงาน
 • เชื้อเพลิง
 • แบตเตอรี่
 • สารกัมมันตรังสี

วิทยาศาสตร์ ม.5 เทอม 2

 1. การเคลื่อนที่และแรง
 • การเคลื่อนที่แนวตรง
 • แรงและการเคลื่อนที่
 • การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ 
 1. แรงในธรรมชาติ
 • แรงโน้มถ่วงกับการเคลื่อนที่วัตถุต่าง ๆ รอบโลก
 • สนามแม่เหล็กจากเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน
 • แรงแม่เหล็กที่กระทำกับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า
 • การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
 • แรงอ่อนและแรงเข้ม
 1. พลังงาน
 • เซลล์สุริยะ
 • พลังงานนิวเคลียร์
 • เทคโนโลยีด้านพลังงาน
 1. ปรากฏการณ์ของคลื่นกล
 • คลื่นกล
 • พฤติกรรมของคลื่น
 • ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้อง
 1. เสียง
 • พฤติกรรมของเสียง
 • การได้ยินเสียง
 • ปรากฏการณ์อื่น ๆ ของเสียง
 • ประโยชน์ของเสียงในด้านต่าง ๆ 
 1. แสงสี
 • การมองเห็นสีของวัตถุ
 • ตากับการมองเห็นสี
 • การบอดสี
 • แผ่นกรองแสงสี
 • การผสมแสงสี
 • การผสมสารสี
 • การมองเห็นสีของวัตถุภายใต้แสงสีต่าง ๆ 
 • การนำประโยชน์ของสารสีและแสงสี
 1. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • ส่วนประกอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • หลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ม.5 เรียนอะไรบ้าง หลักสูตรใหม่วิทย์พื้นฐาน

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4

เป็นเนื้อหาพื้นฐานสำหรับน้องๆ สายศิลป์ จะใช้เนื้อหานี้สำหรับการสอบวิชาสามัญวิทยาศาสตร์ 2 โดย หลักสูตรใหม่ สสวท จะนำเอาเนื้อหาส่วนทั้งหมดที่เด็กสายวิทย์เองก็ต้องเรียน แต่ไม่ได้เจาะลึกเท่าชีววิทยาของสายวิทย์นั่นเอง มาดูกันดีกว่าว่าวิทย์สายศิลป์เขาเรียนอะไรกันบ้าง 

 • การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
 • การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์
 • การดำรงชีวิตของพืช
 • พันธุกรรมและวิวัฒนาการ
 • ชีวิตในสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์กายภาพ ม.5

สำหรับสายศิลป์นั้นจะเรียนวิทย์กายภาพที่เป็นเนื้อหาพื้นฐาน แต่ว่าจะเรียนในชั้น ม.5 โดยจะใช้เนื้อหานี้สำหรับการสอบการสอบวิชาสามัญวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ สสวท โดยวิชานี้จะนำเนื้อหามาจากวิทย์ของสายวิทย์ที่มีวิชาเคมีและฟิสิกส์มาเลย แต่เนื้อหาจะไม่ได้ละเอียดเท่า หรือลึกเท่ามากเกินไป ซึ่งเนื้อหาในวิชานี้ประกอบไปด้วย 

 • อากาศ
 • น้ำ
 • อาหาร
 • พลังงาน (เชื้อเพลิง แบตเตอรี่ กัมมันตรังสี)
 • การเคลื่อนที่แนวตรง
 • แรงในธรรมชาติ
 • พลังงาน (เซลล์สุริยะ พลังงานนิวเคลียร์)
 • ปรากฏการณ์ของคลื่นกล
 • เสียง
 • แสงสี
 • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรเก่าเดิม

 • ตรรกศาสตร์ จะทำการตัดตัวบ่งปริมาณ 2 ชั้นออก
 • จำนวนจริง มีการเพิ่มเนื้อหาเศษส่วนพหุนาม แก้สมการพหุนามที่ดีกรีไม่เกิน 4
 • เมทริกซ์ ตัดเนื้อหาเหล่านี้ออกไป คือ  ไมเนอร์ โคแฟกเตอร์, adj, หาเมทริซ์ผกผันขนาด 3×3, กฎของคราเมอร์

เนื้อหาที่ตัดออกไปจากหลักสูตรเก่าเดิม

 • ทฤษฎีจำนวน
 • กำหนดการเชิงเส้น
 • ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
 • ทฤษฎีกราฟ

วิชาฟิสิกส์

เนื้อหาที่เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร 2560

 • การประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • ฟิสิกส์อนุภาค หรือฟิสิกส์แบบใหม่

เนื้อหาที่เรียบเรียงใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นพาร์ทบรรยาย

 • มีการตีความ กฎข้อที่ 1 ของนิวตันใหม่ ตรงนี้น้อง ๆ ต้องกลับไปอ่านใหม่และทำความเข้าใจใหม่นะคะ
 • งานและพลังงาน มีการเพิ่มเรื่องแรงอนุรักษ์เข้ามาเพิ่ม
 • แสงและทัศนอุปกรณ์ เพิ่มทางเดินแสง

เนื้อหาที่ตัดออกไปจากหลักสูตรเก่าเดิม

 • การเคลื่อนที่แบบหมุน ตัดออกทั้งหมดเลย
 • เสียง ปรากฎการณ์ดอพเพอร์ ตัดสูตรการคำนวณออก แต่พาร์ททฤษฎีต่าง ๆ ยังมี ซึ่งตรงนี้ยังออกข้อสอบอยู่นะ ต้องอ่านเข้าห้องสอบไปด้วยนะคะ
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตัดการดัดแปลงกัลวานอมิเตอร์
 • ไฟฟ้ากระแสสลับ ตัดการคำนวณตัวเก็บประจุ เหลือแต่พาร์ทบรรยาย ที่ไม่ยากมากเกินไป
 • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตัดทิ้งเรื่องการสร้างแสงโพลาร์ไรซ์
 • ฟิสิกส์อะตอม ตัดเรื่องแบบจำลองอะตอม, ตัดเรื่องความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก

วิชาเคมี

เนื้อหาที่เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร 2560

 • ความปลอดภัยและทักษะในปฏบัติการเคมี
 • เคมีกับการแก้ปัญหา

เนื้อหาที่ตัดออกไปจากหลักสูตรเก่า

 • ธาตุและสารประกอบ ตัดออกเพียงบางส่วน ส่วนที่เหลือจะอยู่ในอะตอมและสมบัติของธาตุ
 • ของเหลว ของแข็ง ตัดออกหมดเลยทั้งบท 
 • ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ตัดออกหมดทั้งบท แต่บางทีก็มีโจทย์เรื่องนี้เช่นกัน แต่ไม่ต้องอาศัยเนื้อหาจากบทนี้ แต่อาจจะยังมีชื่อธาตุและสารประกอบต่าง ๆ อยู่บ้าง
 • เชื้อเพลิงและชากดึกดำบรรพ์ ตัดออกบางส่วน ที่เหลือจะแทรกอยู่ในเรื่องเคมีอินทรีย์เป็นหลัก
 • สารชีวโมเลกุล ตัดออกหมดทั้งบท เพราะเป็นส่วนเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนกับวิชาชีววิทยา ตรงนี้ไปอ่านที่ชีววิทยาได้เลย

วิชาชีววิทยา 

เป็นวิชาที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง แต่มีการสลับพันธุศาสตร์จากอยู่ ม.6 ไปอยู่ ม.4

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4

เป็นเนื้อหาพื้นฐานสำหรับน้องๆ สายศิลป์ จะใช้เนื้อหานี้สำหรับการสอบวิชาสามัญวิทยาศาสตร์ประยุกต์โดย หลักสูตรใหม่ สสวท จะหยิบเอาเนื้อหาส่วนหนึ่งของวิชาชีววิทยามาเลย แต่เนื้อหาจะไม่ได้ละเอียดเท่า เนื้อหาในวิชานี้ประกอบไปด้วย 

 • การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
 • การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์
 • การดำรงชีวิตของพืช
 • พันธุกรรมและวิวัฒนาการ
 • ชีวิตในสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์กายภาพ ม.5

วิชานี้จัดเป็นเนื้อหาพื้นฐานเช่นกัน แต่จะเรียนในชั้น ม.5 ใช้เนื้อหานี้สำหรับการสอบการสอบวิชาสามัญวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ สสวท จะหยิบเอาเนื้อหาส่วนนึงของวิชาเคมีและฟิสิกส์มาเลย แต่เนื้อหาจะไม่ได้ละเอียดเท่า เนื้อหาในวิชานี้ประกอบไปด้วย 

 • อากาศ
 • น้ำ
 • อาหาร
 • พลังงาน (เชื้อเพลิง แบตเตอรี่ กัมมันตรังสี)
 • การเคลื่อนที่แนวตรง
 • แรงในธรรมชาติ
 • พลังงาน (เซลล์สุริยะ พลังงานนิวเคลียร์)
 • ปรากฏการณ์ของคลื่นกล
 • เสียง
 • แสงสี
 • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ตัวอย่างแบบฝึกหัด วิทย์ ม.5

วิชาชีววิทยา

 1. นักเรียนคนหนึ่งดูละครเกี่ยวกับการฆาตกรรม เรื่องมีอยู่ว่า นาย ก.หายออกจากบ้านไปตอนกลางวันของวันที่ 1 จนกระทั่งเช้าวันที่ 3 มีผู้พบศพในห้องเย็นสำหรับแช่ปลาซึ่งถ้าดูจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของศพไม่สามารถบอกได้ว่าเสียชีวิตเมื่อใด เนื่องจากศพอยู่ในห้องเย็นจึงดูจากการแข็งของกล้ามเนื้อและลดลงของอุณหภูมิไม่ได้ แต่การผ่าศพพบว่าอาหารส่วนใหญ่อยู่ในกระเพาะอาหาร มีเส้นก๋วยเตี๋ยว ชิ้นผัก และชิ้นเนื้อ อีกหลายชิ้น รวมปริมาณอาหารประมาณครึ่งกระเพาะอาหาร และภรรยาของนาย ก. แจ้งว่า นาย ก. รับประทานอาหารกลางวัน เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เสร็จเมื่อเวลาประมาณ 12.00 น. นักสืบจึงสันนิษฐานว่า นาย ก. เสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่หายไป นักเรียนเห็นด้วยกับนักสืบหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ  ไม่เห็นด้วย เพราะอาหารอยู่ในกระเพาะประมาณ 1-4 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับอาหาร จากการชันสูตรพบอาหารที่คาดว่าเป็นชนิดเดียวกับที่รับประทานไปเมื่อตอนกลางวัน ดังนั้น นาย ก. น่าจะเสียชีวิต หลังจากรับประทานอาหารได้ไม่นาน  คือประมาณ 1-2 ชั่วโมง ดังนั้นนาย ก. น่าจะเสียชีวิตในช่วงบ่ายของวันที่ 1 ถ้าเสียชีวิตเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่หายไปตามที่นักสืบสันนิษฐาน อาหารที่รับประทานไปตอนกลางวันจะผ่านกระเพาะอาหารไปหมดแล้ว หรือถ้านาย ก. ได้รับอาหารไปทีหลัง อาหารที่พบควรเป็นอาหารชนิดอื่นที่ไม่ใช่อาหารกลางวัน


 1. ถ้าตัดส่วนเทนทาเคิลของไฮดราออก จะส่งผลต่อระบบย่อยอาหารหรือไม่ อย่างไร

ตอบ จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบย่อยอาหาร แต่จะส่งผลต่อการนำอาหารเข้าสู่เซลล์


วิชาฟิสิกส์

 1. เสียงความถี่ 1000 เฮริตซ์ และความยาวคลื่น 1.5 เมตร เคลื่อนที่ผ่านน้ำ อัตราเร็วเสียงในน้ำ มีค่าเท่าใด

วิธีทำ    จาก v = f

= 1000(1.5)

= 1500 m/s


 1. กำลังเสียงและความเข้มเสียงมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและเกี่ยวข้องความดังของเสียงที่เราได้ยินหรือไม่ 

ตอบ  กำลังเสียงที่แหล่งกำเนิดเสียงส่งออกไปตั้งฉากกับหน่วยพื้นที่เรียกว่า ความเข้มเสียง และปริมาณทาง 2 มีผลต่อความดังของเสียงที่เราได้ยินถ้ากำลังเสี่ยงและความเข้มเสียงเพิ่มมากขึ้น มีผลต่อความดังของเสียงที่เราได้ยิน ถ้ากำลังเสี่ยงและความเข้มเสียงเพิ่มมากขึ้นเสียงที่มีผลต่อความดังของเสียงที่เราได้ยินถ้ากำลังเสียงและความเข้มเสียงเพิ่มมากขึ้นเสียงที่เราได้ยินก็จะดังขึ้นทั้ง ขึ้นอยู่กับความถี่เสียงด้วย 


วิชาเคมี

 1. สารละลายกรดซัลฟิวริก (H2SO4 ) 1 โมลต่อลิตร ที่สมดุลมีความเข้มข้นของไฮโดรเนียม ไอออน (H3O+ ) เท่ากับ 2 โมลต่อลิตร ใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ   ไม่ใช่ เพราะค่าคงที่การแตกตัวของกรดในขั้นที่ 2 (Ka2 ) น้อยกว่า 1 มาก ดังนั้นความเข้ม ข้นของ H3 O+ ที่เกิดขึ้นในขั้นนี้จึงน้อยกว่า 1 mol/L แต่เนื่องจากความเข้มข้นของ H3 O+ ที่ได้ จากการแตกตัวในขั้นที่ 1 เป็น 1 mol/L ดังนั้นที่สมดุลมีความเข้มข้นของ H3O+ มากกว่า 1 mol/L แต่ไม่ถึง 2 mol/L


 1.  โลหะใดทำใดทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าที่ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีและโลหะใดทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้า
  ที่เกิดปฏิกิริยาเคมีด้วย 

ตอบ  โลหะทองแดง (Cu) เป็นขั้วไฟฟ้าที่ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีส่วนโลหะสังกะสี(Zn) เป็นขั้วไฟฟ้า ที่เกิดปฏิกิริยาเคมีด้วย


วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ

 1. เพราะเหตุใด เมื่อเกิดการควบแน่นของไอน้ำ อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของก้อนอากาศ จึงลดลงจาก 10 องศาเซลเซียสต่อกิโลเมตร เหลือเพียง 6 องศาเซลเซียสต่อกิโลเมตร 

ตอบ เนื่องจากไอน้ำที่เกิดการควบแน่นคายความร้อนแฝงออกมาทำให้อุณหภูมิของ ก้อนอากาศลดลงด้วยอัตราที่ต่ำลง


 1. ที่ระดับความสูง 1 กิโลเมตร จนถึงยอดเขา อากาศที่กำลังยกตัวขึ้น มีอัตราการเปลี่ยแปลง ของอุณหภูมิเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 

ตอบ อุณหภูมิอากาศลดลง 6 องศาเซลเซียสต่อกิโลเมตร ตามอัตราแอเดียแบติกของ อากาศอิ่มตัว เนื่องจากเกิดการควบแน่นของไอน้ำ


วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

 1.  อัตราเร็วเฉลี่ยกับอัตราเร็วขณะหนึ่งของวัตถุมีค่าเท่ากันหรือไม่ อย่างไร 

ตอบ  อัตราเร็วเฉลี่ยกับอัตราเร็วขณะหนึ่งของวัตถุมีค่าเท่ากันในกรณีที่วัตถุ มีอัตราเร็วคงตัวตลอดช่วงเวลาในการเคลื่อนที่   และมีค่าไม่เท่ากันในกรณีที่วัตถุมี การเปลี่ยนแปลงความเร็วในช่วงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที


 1. การดีดเหรียญสองเหรียญที่เหมือนกันทุกประการให้เคลื่อนที่ออกจากขอบโต๊ะในแนว ระดับพร้อมกัน   โดยแรงที่ใช้ในการดีดเหรียญที่  1   มากกว่าแรงที่ใช้ในการดีดเหรียญที่ 2 เหรียญทั้งสองจะตกถึงพื้นพร้อมกันหรือไม่  อย่างไร  และเหรียญทั้งสองตกถึงพื้น โดยมีระยะห่างจากโต๊ะเท่ากันหรือไม่ อย่างไร 

ตอบ   เหรียญทั้งสองตกถึงพื้นพร้อมกัน แต่ตกถึงพื้นคนละตำ แหน่ง โดยเหรียญที่ 1 ตกไกลจากโต๊ะมากกว่าเหรียญที่ 2


 1. ถ้าอนุภาคมีประจุลบเคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กแล้วพบว่าทิศการเคลื่อนที่ เบนขึ้น ถ้าเปลี่ยนจากอนุภาคมีประจุลบเป็นอนุภาคมีประจุบวก แนวการเคลื่อนที่ จะเปลี่ยนไปหรือไม่ อย่างไร

ตอบ เปลี่ยน โดยอนุภาคมีประจุบวกจะเคลื่อนที่ในทิศตรงข้ามกับประจุลบ นั่นคือ มีทิศการเคลื่อนที่เบนลง


 1. ถ้ามีเส้นลวดตัวนำ สองเส้นวางขนานกัน แล้วผ่านกระแสไฟฟ้าในเส้นลวดทั้งสอง จะ เกิดแรงกระทำ กับลวดแต่ละเส้นหรือไม่ อย่างไร 

ตอบ เกิดแรงกระทำ โดยเป็นแรงแม่เหล็กกระทำ ซึ่งกันและกันระหว่างเส้น ลวดทั้งสอง

ความต่าง ระหว่าง วิทย์ ม.5 สายวิทย์ กับ สายศิลป์

วิทยาศาสตร์สายวิทย์จะมีความละเอียดมากกว่าวิทยาศาสตร์สายศิลป์มากกว่า จะมีหลากหลายบทมากกว่า ส่วนวิทย์สายศิลป์จะเน้นไปที่เรื่องพื้นฐานมากกว่า ทำให้ความยากง่ายแตกต่างกันพอสมควร แนะนำว่าถ้าเลือกจะเรียนสายวิทย์ควรจะมีความสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ จะช่วยให้น้อง ๆ เรียนได้อย่างไม่เครียดมากเกินไป

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

วิทย์ สายศิลป์ กับ วิทย์ สายวิทย์ ต่างกันยังไง

วิทยาศาสตร์สายวิทย์จะมีความยากมากกว่า เนื่องจากบทเรียนหลายบทมากกว่า และมีความลึกมากกว่า ส่วนสายศิลป์จะเน้นไปที่สังคมศึกษาและภาษาไทยมากกว่า 

เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ต้องทำยังไงถึงไม่พลาด

ต้องรู้จักการเตรียมเนื้อหาที่ต้องสอบทั้งหมด รวมไปถึงการออกแบบตารางอ่านหนังสือที่เหมาะสมกับตัวเอง

อีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ  คืออะไร

  แรงเคลื่อนไฟฟ้า เหนี่ยวนำ มีหน่วยเช่นเดียวกับความ ต่างศักย์คือ โวลต์

สนามแม่เหล็กและขดลวดทำ ให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร

เมื่อสนามแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดเกิดการเปลี่ยนแปลงจะทำ ให้เกิด อีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ และถ้าต้องการทำ ให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ   จะต้องต่อ ขดลวดให้ครบวงจร

กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบนลวดตัวนำ จากการเหนี่ยวนำ แม่เหล็กไฟฟ้าจะคงอยู่ตลอด ไปหรือไม่ อย่างไร

กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ที่เกิดขึ้นจะคงอยู่ตลอดไปก็ต่อเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดตลอดเวลาและต่อขดลวดให้ครบวงจร กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ที่เกิดขึ้นจะหายไป   เมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสนาม แม่เหล็กที่ผ่านขดลวดหรือต่อขดลวดไม่ครบวงจร

แรงอ่อนเกี่ยวข้องกับการสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสีอย่างไร

แรงอ่อนอธิบายการสลายให้อนุภาคบีตาที่เกิดขึ้นในนิวเคลียสกัมมันตรังสี

แรงเข้มเกี่ยวข้องกับแรงยึดเหนี่ยวของอนุภาคที่เล็กกว่านิวคลีออนอย่างไร

อนุภาคที่เล็กกว่านิวคลีออนเรียกว่า ควาร์ก ซึ่งอนุภาคควาร์กถูกยึดเหนี่ยวกัน ไว้ในนิวคลีออนด้วยแรงที่มีความเข้มสูงมาก และเรียกแรงนี้ว่า แรงเข้ม แรงเข้มจึงเป็นแรง พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับแรงนิวเคลียร์

ในนิวเคลียส โปรตอนและนิวตรอนอยู่รวมกันได้ด้วยแรงชนิดใด

แรงนิวเคลียร์ซึ่งเป็นผลมาจากแรงเข้ม

การที่นิวเคลียสของสารกัมมันตรังสีสลายให้อนุภาคบีตาแล้วเปลี่ยนไปเป็นนิวเคลียส ใหม่ที่มีความเสถียรมากขึ้น เกี่ยวข้องกับแรงใด

 แรงอ่อน

อนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของโปรตอนและนิวตรอนคืออะไร   และแรงที่ยึดเหนี่ยว อนุภาคเหล่านี้ไว้คืออะไร

อนุภาคควาร์ก และแรงเข้ม

เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้อง ๆ สำหรับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.5 ทั้งเทอม 1 และ เทอม 2 ทั้งน้องสายวิทย์และน้องสายศิลป์แม้จะมีความแตกต่างกันบ้าง แต่ถ้าน้องเตรียมตัวเกี่ยวกับบทเรียนที่ต้องเจอในแต่ละชั้นปีจะช่วยให้น้อง ๆ สามารถตั้งใจเรียนในห้องเรียนได้มากกว่าเดิม และมีเป้าหมายในการเรียนมากขึ้นด้วยนะ

บทความที่เกี่ยวข้อง
สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์ ม.4 
โพสต์เมื่อ :
รู้ก่อน เก่งก่อน สังคมศึกษา ม. 1 ต้องเรียนอะไร
โพสต์เมื่อ :
ติวเข้ม ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม 4 ออกอะไรบ้าง
โพสต์เมื่อ :
พิชิตคะแนนฟิสิกส์แบบแม่นๆด้วย สูตรฟิสิกส์ ม 4
โพสต์เมื่อ :
สรุปย่อ “จำนวนจริง” พร้อมสูตรทั้งหมด ครบถ้วน เตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบ...
โพสต์เมื่อ :
สรุปเรื่อง พหุนาม เอกนาม ม.1 พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลย จัดเต็มพร้อมสอบ เกรดดีขึ้น...
โพสต์เมื่อ :