ข้อสอบเคมี ม.6 ออกอะไรบ้าง เคมีบทไหนออกเยอะ เน้นให้ถูกจุดช่วยอัปเกรดคะแนน

Home > เคมี >  ข้อสอบเคมี ม.6 ออกอะไรบ้าง เคมีบทไหนออกเยอะ เน้นให้ถูกจุดช่วยอัปเกรดคะแนน
เขียนโดย :
โพสต์เมื่อ :

อ่านสรุปตรงนี้ได้เลย

ข้อสอบเคมี ม.6 นั้นส่วนใหญ่ออกพาร์ทเคมีทฤษฎี นั่นหมายความว่าน้อง ๆ ที่กำลังจะทำเกรดในโรงเรียนหรืออยากทบทวนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยสามารถอ่านและทำโจทย์พาร์ทนี้ได้เลย แต่เนื่องจากมีหลายหัวข้อในแต่ละบทเรียน พี่ ๆ ATHOME จึงทำการคัดหัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ มาเก็งให้น้อง ๆ ที่เหลือเวลาในการเตรียมตัวน้อยแล้วกันค่ะ 

ข้อสอบเคมี ม.6 เทอม 1 ออกบทไหนบ้าง

 • เคมีอินทรีย์
 • พอลิเมอร์

เคมีอินทรีย์

 • พันธะของคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์

เรียนเกี่ยวกับการเกิดพันธะเคมีของคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์ ทั้งสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ พันธะสาม 

 • สูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์

เรียนเกี่ยวกับการเขียนสูตรโมเลกุล สูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบเส้นพันธะของสารประกอบอินทรีย์

 • หมู่ฟังก์ชัน

เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างและระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน

 • ชื่อของสารประกอบอินทรีย์

เรียนเกี่ยวกับการเขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 1 หมู่ ตามระบบ IUPAC

 • ไอโซเมอร์

เกี่ยวกับการเขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ 

 • สมบัติของสารประกอบอินทรีย์

เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ำของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน

 • ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรีย์

เกี่ยวกับการระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจากปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยากับโบรมีนหรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต และเขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น

 • สารประกอบอินทรีย์ในชีวิตประจำวันและการนำไปใช้ประโยชน์

เกี่ยวกับการเรียนรู้สารประกอบอินทรีย์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรม

ข้อสอบเคมี ม.6 หลักสูตรใหม่ เคมีอินทรีย์

 1. ในการทดลองเติมผงแนฟทาลีนหรือลูกเหม็น ปริมาณ 0.1 กรัม ลงในหลอดทดลองที่มีสารผสมระหว่างน้ำกลั่นและเฮกเซนอย่างละ 5 มิลลิลิตร จากนั้นเขย่าแรง ๆ และตั้งไว้ 3 นาที จงวาดรูปแสดงผลการทดลอง พร้อมอธิบายเหตุผล (กำหนดให้ความหนาแน่นของเฮกเซน = 0.66 กรัมต่อมิลลิลิตร)

(คลิปเฉลย)

พอลิเมอร์

 • พอลิเมอร์และมอนอเมอร์

เรียนเกี่ยวกับการระบุมอนอเมอร์ของพอลิเมอร์ 

 • ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์

เกี่ยวกับการระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์

 • โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์

เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติพอลิเมอร์ รวมถึงการทดสอบและระบุประเภทของพอลิเมอร์ในผลิตภัณฑ์พลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง

 • การปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์

เรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์โดยเติมสารเติมแต่ง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของพอลิเมอร์ การสังเคราะห์โคพอลิเมอร์ และการสังเคราะห์พอลิเมอร์นำไฟฟ้า

 • การแก้ปัญหาขยะจากพอลิเมอร์

เรียนเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบจากการใช้และการกำจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ พร้อมแนวทางแก้ไข

ตัวอย่างข้อสอบ พอลิเมอร์

 1. แอซิดคลอไรด์มีหมู่ฟังก์ชัน (-COCl) และมีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถใช้แทนกรดคาร์บอกซิลิกในการสังเคราะห์พอลิเอไมด์ เช่น เคฟลาร์ ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่ใช้ทำเส้นใยที่มีความเหนียวและทนความร้อนสูง นำไปทำเสื้อกันกระสุน 

เขียนโครงสร้างเคฟลาร์และผลิตภัณฑ์พลอยได้จากปฏิกิริยาดังต่อไปนี้ จงเขียนพอลิเมอร์ที่ได้ ( ใส่รูป 1 )

(คลิปเฉลย)

ข้อสอบเคมี ม.6  เทอม 2 ออกบทไหนบ้าง

 • เคมีกับการแก้ปัญหา

เคมีกับการแก้ปัญหา

 • การนำความรู้ทางเคมีในการแก้ปัญหา

เรียนเกี่ยวกับการระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ที่กำหนด

 • การบูรณาการความรู้ในการแก้ปัญหา

เรียนเกี่ยวกับการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการบูรณาการความรู้ ทางเคมีร่วมกับศาสตร์อื่น

 • การนำเสนอผลงาน

จัดทำรายงานการแก้ปัญหาโดยการบูรณาการความรู้ และนำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • การเข้าร่วมประชุมวิชาการ

เข้าร่วมประชุมวิชาการในฐานะผู้ฟังหรือผู้นำเสนอผลงานและจัดทำรายงานสรุปการประชุมวิชาการ

ตัวอย่างข้อสอบเก่า เคมี เข้ามหาวิทยาลัย เคมีอินทรีย์

(9วิชาสามัญ เคมี 63) สารอินทรีย์ชนิดหนึ่งมีสูตร Cx Hy O เมื่อนำสารนี้จำนวน 1 โมล ไปเผาไหม้ในอากาศอย่างสมบูรณ์จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 4 โมลและน้ำ 5 โมล จงหาจำนวนไอโซเมอร์ที่เป็นแอลกอฮอล์ของสารนี้

(คลิปเฉลย)

ตัวอย่างข้อสอบเก่า เคมี เข้ามหาวิทยาลัย พอลิเมอร์

(9วิชาสามัญ เคมี 62) ข้อใดเป็นพลาสติกที่เกิดจากปฏิกิริยาแบบควบแน่น เป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมเซตและมีโครงสร้างแบบร่างแห

 1. พอลิสไตลีน   2. พอลิยูรีเทน  3. พอลิโพรพิลีน 4. พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต  5. พอลีฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์

(คลิปเฉลย)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

พอลิเมอร์ ออกอะไรบ้าง

1. โครงสร้างของพอลิเมอร์และมอนอเมอร์
2.การเขียนโครงสร้างมอนอเมอร์จากพอลิเมอร์
3.สมบัติของพอลิเมอร์แต่ละชนิด

เคมีอินทรีย์ ออกอะไรบ้าง

1. การอ่านชื่อสารประกอบอินทรีย์
2. ปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์
3. สมบัติของสารประกอบอินทรีย์

เคมีกับการแก้ปัญหาออกอะไรบ้าง

ส่วนใหญ่เป็นการออกข้อสอบประยุกต์ โดยข้อสอบจะให้บทความเกี่ยวกับการทดลองหรือวิจัยมาและถามคำถามที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวทางการแก้ปัญหาสำหรับปัญหานั้น ๆ หรือใจความสำคัญของปัญหานั้น

ข้อสอบเคมี ม.6 สอบอะไรบ้าง

เคมีอินทรีย์ / พอลิเมอร์ / เคมีกับการแก้ปัญหา

ข้อสอบเคมี ม.6 เนื้อหา  ต้องทวนอะไรบ้าง

ควรทบทวนเนื้อหาของม.4 และม.5 เพราะมีความเชื่อมโยงกัน

ข้อสอบเคมี ม.6 หลักสูตรใหม่ สอบอะไรบ้าง

ปรับเปลี่ยนวิธีการอ่านชื่อสารประกอบอินทรีย์ใหม่ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตรเดิม พอลิเมอร์มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้กระชับมากขึ้นและบางรายละเอียดมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม อีกทั้งการสอบหลักสูตรใหม่จะมีความประยุกต์กับเนื้อหาแต่ละบทผสมกันมากขึ้น ทำให้จำเป็นต้องอาศัยความรู้จากเคมีม.ปลายทุกบทนั่นเอง

การเตรียมตัวทำข้อสอบเคมี ม.6 นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก  ๆ สำหรับการสอบในโรงเรียนและการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะในฝันของน้อง ๆ พี่ ๆ ATHOME ขอให้น้อง ๆ เตรียมตัวอ่านหนังสือและหมั่นทำโจทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถมีเวลาโฟกัสกับเนื้อหามากยิ่งขึ้น ไม่ต้องอ่านแบบอัด ๆ กันมากเกินไป เพื่อความเข้าใจที่ดีมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นวิชาเคมีนั้นยังแบ่งเป็นพาร์ทคำนวณและพาร์ทความจำ พี่ ๆ แนะนำว่าควรเก็บพาร์ทคำนวณก่อนเพราะต้องอาศัยความเข้าใจรวมถึงความจำที่มากกว่า การอ่านพาร์ทความจำอย่างเดียวอาจทำให้น้อง ๆ ลืมเนื้อหาก่อนไปสอบได้ ควรทบทวนอย่างต่อเนื่องจะทำให้เข้าใจเนื้อหาได้มากกว่านั่นเอง แต่ถ้าน้อง ๆ คนไหนรู้สึกว่าอยากได้ตัวช่วยดี ๆ มาสรุปย่อเนื้อหาให้เข้าใจง่ายใช้สอบได้แบบตรงประเด็นแบบประหยัดเวลาแล้วล่ะก็ พี่ ๆ ขอนำเสนอคอร์สเคมีพี่ต้อง คอร์สวิชาเคมีที่รุ่นพี่ที่สอบติดหมอบอกต่อกันมากที่สุด! รับรองว่าใครที่ยังมีปัญหาไม่เข้าใจเคมีจะเก็บคะแนนวิชานี้ได้แบบปัง ๆ แน่นอนค่า

(ลิงก์วิดีโอรีวิว)

บทความที่เกี่ยวข้อง
สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์ ม.4 
โพสต์เมื่อ :
รู้ก่อน เก่งก่อน สังคมศึกษา ม. 1 ต้องเรียนอะไร
โพสต์เมื่อ :
ติวเข้ม ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม 4 ออกอะไรบ้าง
โพสต์เมื่อ :
พิชิตคะแนนฟิสิกส์แบบแม่นๆด้วย สูตรฟิสิกส์ ม 4
โพสต์เมื่อ :
สรุปย่อ “จำนวนจริง” พร้อมสูตรทั้งหมด ครบถ้วน เตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบ...
โพสต์เมื่อ :
สรุปเรื่อง พหุนาม เอกนาม ม.1 พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลย จัดเต็มพร้อมสอบ เกรดดีขึ้น...
โพสต์เมื่อ :