ทีมอาจารย์

ไทย

ครูพี่คริส ideal

อ.ธเนศ

ครูหญิง

ครูป๊อป