ทีมอาจารย์

ฟิสิกส์

พี่แชร์

พี่ตีตี้

อ.จิรัฐ

ป๋ามัก ideal physics

อ.ธวัชชัย ยูเรก้า