ทีมอาจารย์

เคมี

ครูพี่แม็ก A.BIG CENTER

ครูโจ้

อ.มู

พี่ต้อง Pt Chemistry

ครูบิ๊ก A.BIG CENTER